Diễn đàn - Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/ Diễn đàn - Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất vi Diễn đàn - Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/images/logos/logo.png https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/ 126 126 Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thong-cao-bao-chi-phien-tru-bi-dai-hoi-xiii-cua-dang-55174.html Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. ]]> Mon, 25 Jan 2021 20:38:00 +0700 Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-lan-thu-xiii-dang-cong-san-viet-nam-hop-phien-tru-bi-55170.html Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị Sáng 25/1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng-liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị. ]]> Mon, 25 Jan 2021 15:28:05 +0700 'Nhân dân gửi trọn niềm tin cho Đảng' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nhan-dan-gui-tron-niem-tin-cho-dang-55168.html 'Nhân dân gửi trọn niềm tin cho Đảng' Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã tổ chức xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng lớn, tăng lòng tin với nhân dân. ]]> Mon, 25 Jan 2021 14:10:00 +0700 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 200 người https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-co-200-nguoi-55166.html Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 200 người Từ ngày 25/1 đến 2/2, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 1587 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. ]]> Mon, 25 Jan 2021 09:15:00 +0700 Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ngay-lam-viec-dau-tien-cua-dai-hoi-xiii-55165.html Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. ]]> Mon, 25 Jan 2021 06:54:00 +0700 Ngày mai (25/1), khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ngay-mai-251-khai-mac-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-55157.html Ngày mai (25/1), khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. ]]> Sun, 24 Jan 2021 13:56:00 +0700 Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-xiii---dau-moc-quan-trong-trong-qua-trinh-phat-trien-cua-dang-dan-toc-dat-nuoc-55152.html Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước Từ ngày 25/1-2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc. ]]> Sun, 24 Jan 2021 06:54:00 +0700 Danh sách các tuyến đường cấm để phục vụ Đại hội XIII của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/danh-sach-cac-tuyen-duong-cam-de-phuc-vu-dai-hoi-xiii-cua-dang-55149.html Danh sách các tuyến đường cấm để phục vụ Đại hội XIII của Đảng Có 25 tuyến đường chính và 10 tuyến đường cấm bổ sung để phục vụ Đại hội XIII của Đảng. ]]> Sat, 23 Jan 2021 20:23:00 +0700 Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-xiii-cua-dang:-san-sang-cho-ngay-hoi-lon-cua-dat-nuoc-55145.html Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội. ]]> Sat, 23 Jan 2021 10:40:00 +0700 Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-xiii-cua-dang:-dai-bieu-cao-tuoi-nhat-la-77-it-tuoi-nhat-la-34-55139.html Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34 Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII. ]]> Sat, 23 Jan 2021 06:38:00 +0700 Đại tá Bùi Chiến Thắng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-ta-bui-chien-thang-duoc-bo-nhiem-lam-pho-giam-doc-cong-an-tinh-bac-ninh-55142.html Đại tá Bùi Chiến Thắng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. ]]> Fri, 22 Jan 2021 20:42:00 +0700 Thiếu tướng Kiên Rịnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thieu-tuong-kien-rinh-duoc-bo-nhiem-lam-pho-giam-doc-cong-an-tinh-tra-vinh-55135.html Thiếu tướng Kiên Rịnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Bộ Công an quyết định điều động Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. ]]> Fri, 22 Jan 2021 16:23:23 +0700 Thiếu tướng Kiên Rịnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thieu-tuong-kien-rinh-duoc-bo-nhiem-lam-pho-giam-doc-cong-an-tinh-tra-vinh-55134.html Thiếu tướng Kiên Rịnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Bộ Công an quyết định điều động Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. ]]> Fri, 22 Jan 2021 16:23:00 +0700 Khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc, tổ chức thành công bầu cử https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khan-truong-chuan-bi-va-trien-khai-cac-noi-dung-cong-viec-to-chuc-thanh-cong-bau-cu-55136.html Khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc, tổ chức thành công bầu cử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp các ngành các địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc để tổ chức thành công bầu cử vào ngày ngày 23/5 tới. ]]> Thu, 21 Jan 2021 19:42:00 +0700 Bầu cử QH khóa XV: Chọn đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bau-cu-qh-khoa-xv:-chon-dai-bieu-xung-dang-voi-yeu-cau-nhiem-vu-giai-doan-moi-55126.html Bầu cử QH khóa XV: Chọn đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng, phải chuẩn bị tiến hành làm sao cho thật sự dân chủ, đoàn kết, chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. ]]> Thu, 21 Jan 2021 14:21:56 +0700 Ông Joe Biden khẳng định sẽ là 'tổng thống của tất cả người Mỹ' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-joe-biden-khang-dinh-se-la-tong-thong-cua-tat-ca-nguoi-my-55123.html Ông Joe Biden khẳng định sẽ là 'tổng thống của tất cả người Mỹ' Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Joe Biden tuyên bố sẽ nỗ lực hàn gắn đất nước và trở thành "tổng thống của tất cả người Mỹ". ]]> Thu, 21 Jan 2021 08:13:00 +0700 Vợ chồng Tổng thống Trump chính thức rời Nhà Trắng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vo-chong-tong-thong-trump-chinh-thuc-roi-nha-trang-55121.html Vợ chồng Tổng thống Trump chính thức rời Nhà Trắng Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lên chiếc trực thăng Marine One rời Nhà Trắng, chuẩn bị đến bang Florida. ]]> Thu, 21 Jan 2021 06:54:00 +0700 Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/trang-hoang-trung-tam-hoi-nghi-quoc-gia-phuc-vu-dai-hoi-dang-55114.html Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được trang hoàng đầy đủ sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pa-nô,... để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ]]> Wed, 20 Jan 2021 14:01:00 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần đề xuất các chính sách động lực mới cho phát triển https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc:-can-de-xuat-cac-chinh-sach-dong-luc-moi-cho-phat-trien-55110.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần đề xuất các chính sách động lực mới cho phát triển Chiều 19/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ tư vấn kinh tế để nghe ý kiến của các chuyên gia về tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ của Việt Nam. ]]> Wed, 20 Jan 2021 06:28:00 +0700 Báo chí làm lan tỏa thành tựu đối ngoại giữa đại dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bao-chi-lam-lan-toa-thanh-tuu-doi-ngoai-giua-dai-dich-covid-19-55102.html Báo chí làm lan tỏa thành tựu đối ngoại giữa đại dịch COVID-19 Sự nhiệt tình, năng động, linh hoạt và bản lĩnh của báo chí đã góp phần làm lan tỏa những hoạt động đối ngoại trong một năm đầy khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19. ]]> Tue, 19 Jan 2021 14:34:56 +0700 Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khan-truong-hoan-thien-cac-van-ban-tien-hanh-cac-cong-viec-chuan-bi-cho-cuoc-bau-cu-55094.html Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia. ]]> Tue, 19 Jan 2021 06:54:00 +0700 Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/truyen-thong-quoc-te:-kinh-te-viet-nam-vung-vang-trong-dai-dich-covid-19-55085.html Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch COVID-19 Báo chí nước ngoài tiếp tục phản ánh những thành công kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. ]]> Mon, 18 Jan 2021 13:56:33 +0700 Trung ương thông qua nhân sự “đặc biệt”; danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/trung-uong-thong-qua-nhan-su-dac-biet;-danh-sach-de-cu-lanh-dao-chu-chot-khoa-moi-55078.html Trung ương thông qua nhân sự “đặc biệt”; danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao. ]]> Mon, 18 Jan 2021 06:28:00 +0700 Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/lan-toa-ket-qua-tot-dep-cua-hoi-nghi-trung-uong-15-de-dai-hoi-dang-thanh-cong-ruc-ro-55068.html Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, là những hạt nhân lan tỏa kết quả tốt đẹp của hội nghị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và mang tinh thần này vào Đại hội sắp tới để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ. ]]> Sun, 17 Jan 2021 14:15:34 +0700 Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/toan-van-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-15-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-55065.html Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Sáng 16/1, tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Bài phát biểu quan trọng. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu với bạn đọc. ]]> Sun, 17 Jan 2021 06:54:00 +0700 Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khai-mac-trong-the-hoi-nghi-lan-thu-15-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-55063.html Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. ]]> Sat, 16 Jan 2021 11:29:09 +0700 Giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/giam-sat-y-te-khep-kin-voi-nguoi-nhap-canh-55056.html Giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh Hệ thống quản lý thông tin về dịch COVID-19 và thông tin về những người nhập cảnh (Hệ thống) đã được hoàn thiện, bắt đầu thực hiện quy trình giám sát y tế khép kín. ]]> Sat, 16 Jan 2021 06:54:00 +0700 Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-can-bo-cong-vien-chuc-nguoi-lao-dong-hoi-luat-gia-viet-nam:-chu-dong-trong-moi-cong-tac-55051.html Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác Đó là một trong những phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam tại hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động năm 2020, tổ chức sáng 15/1/2021. ]]> Fri, 15 Jan 2021 15:05:09 +0700 Viết về xây dựng Đảng phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/viet-ve-xay-dung-dang-phai-co-cach-tiep-can-dung-dan-khach-quan-55035.html Viết về xây dựng Đảng phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, tin, bài trên báo chí về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cho cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ vững bản chất của người cộng sản, thực sự là tấm gương trong cuộc sống. ]]> Thu, 14 Jan 2021 07:09:00 +0700 Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tao-dieu-kien-toi-da-cho-bao-chi-phuc-vu-dai-hoi-xiii-55024.html Tạo điều kiện tối đa cho báo chí phục vụ Đại hội XIII Chiều 12/1/2021, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động của Trung tâm Báo chí, Khu trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng. ]]> Wed, 13 Jan 2021 06:48:00 +0700 'Quy hoạch báo chí đã bước đầu phát huy hiệu quả' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/quy-hoach-bao-chi-da-buoc-dau-phat-huy-hieu-qua-55021.html 'Quy hoạch báo chí đã bước đầu phát huy hiệu quả' "Dù là báo hay tạp chí, việc bám sát tôn chỉ mục đích sẽ tạo nên bản sắc của cơ quan báo chí. Thay vì coi đó là “vòng kim cô”, thì hãy cảm nhận đó là một quyền lợi". ]]> Tue, 12 Jan 2021 14:33:50 +0700 Tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tang-cuong-luc-luong-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-phong-chong-dich-covid-19-55011.html Tăng cường lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch COVID-19 Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên đi thực tập và tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An, An Giang. ]]> Tue, 12 Jan 2021 06:38:00 +0700 Thông qua quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thong-qua-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-cong-tac-bau-cu-55008.html Thông qua quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử Tại phiên họp thứ 52 diễn ra vào sáng 11/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. ]]> Mon, 11 Jan 2021 13:41:00 +0700 Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-lan-nay-cong-tac-y-te-phai-duoc-de-cao-hon-luc-nao-het-55001.html Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết Đại hội XII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội. Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết. ]]> Sun, 10 Jan 2021 20:42:00 +0700 Sau cuộc biểu tình bạo động, Tổng thống Trump có tham dự lễ nhậm chức của ông Biden? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/sau-cuoc-bieu-tinh-bao-dong-tong-thong-trump-co-tham-du-le-nham-chuc-cua-ong-biden-54986.html Sau cuộc biểu tình bạo động, Tổng thống Trump có tham dự lễ nhậm chức của ông Biden? Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng về việc liệu ông có tham dự buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden hay không. ]]> Sat, 09 Jan 2021 08:13:00 +0700 Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế 2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-du-le-tuyen-duong-hoc-sinh-thpt-doat-giai-olympic-quoc-te-2020-54984.html Thủ tướng dự Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế 2020 Tối 8/1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh Trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020. ]]> Sat, 09 Jan 2021 06:54:00 +0700 Thủ tướng: Phải coi doanh nghiệp là trọng tâm phát triển ngành công thương https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-phải-coi-doanh-nghiep-la-trong-tam-phat-trien-nganh-cong-thuong-54968.html Thủ tướng: Phải coi doanh nghiệp là trọng tâm phát triển ngành công thương Tạo lập hệ thống đòn bẩy kinh tế hợp lý, ổn định và dài hạn để thúc đẩy phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội chủ yếu theo nguyên tắc cơ chế thị trường. Phải chuyển ngành công nghiệp dựa trên khai thác tự nhiên sang nền công nghiệp dựa trên nền tảng sáng tạo lấy khoa học công nghệ làm động lực và nền tảng cạnh tranh. Phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành công thương… ]]> Fri, 08 Jan 2021 06:54:00 +0700 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-gap-mat-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-54956.html Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Chiều 6/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946-6/1/2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự cuộc gặp mặt. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thế hệ đại biểu Quốc hội. ]]> Thu, 07 Jan 2021 07:09:00 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ quyết tâm cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc:-chinh-phu-quyet-tam-cai-thien-tinh-trang-qua-tai-benh-vien-54946.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ quyết tâm cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện Thực hiện công khai chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh để người dân được biết và có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Phải thực hiện việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, liên thông kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa các bệnh viện, hạn chế tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm. Tập trung hoàn thành cơ sở 2 của BV Bạch Mai và BV Việt Đức, không được để chậm trễ lâu hơn nữa. ]]> Wed, 06 Jan 2021 14:11:41 +0700 Ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm làm Giám đốc sở LĐ-TB-XH Bắc Ninh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-nguyen-nhan-chinh-duoc-bo-nhiem-lam-giam-doc-so-ld-tbxh-bac-ninh-54957.html Ông Nguyễn Nhân Chinh được bổ nhiệm làm Giám đốc sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh Ông Nguyễn Nhân Chinh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh, thay thế vị trí của ông Đinh Văn Duân, Nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã nghỉ hưu theo chế độ. ]]> Tue, 05 Jan 2021 19:42:00 +0700 Không điều chỉnh mục tiêu về phát triển bền vững https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khong-dieu-chinh-muc-tieu-ve-phat-trien-ben-vung-54928.html Không điều chỉnh mục tiêu về phát triển bền vững Chiều 4/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì phiên họp nghe Báo cáo quốc gia năm 2020 về tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đánh giá khả năng hoàn thành của Việt Nam đến năm 2030. ]]> Tue, 05 Jan 2021 06:54:00 +0700 Bộ Y tế đàm phán với 4 nước về vaccine phòng COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-y-te-dam-phan-voi-4-nuoc-ve-vaccine-phong-covid-19-54922.html Bộ Y tế đàm phán với 4 nước về vaccine phòng COVID-19 Tại buổi họp báo Chính phủ thông tin về Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ ngày 4/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đang đàm phán với 4 nước là Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc về vaccine phòng bệnh COVID-19. ]]> Mon, 04 Jan 2021 16:15:10 +0700 Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-quoc-hoi-du-hop-mat-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-54920.html Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. ]]> Mon, 04 Jan 2021 14:29:57 +0700 Bộ Y tế khuyến cáo đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-y-te-khuyen-cao-dot-cao-diem-phong-chong-dich-covid-19-dip-tet-54905.html Bộ Y tế khuyến cáo đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 từ nay đến Tết Nguyên đán; không để dịch lây lan trong các khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng. ]]> Sun, 03 Jan 2021 07:09:00 +0700 Chủ đề COVID-19 bao trùm bài phát biểu năm mới của lãnh đạo thế giới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-de-covid-19-bao-trum-bai-phat-bieu-nam-moi-cua-lanh-dao-the-gioi-54888.html Chủ đề COVID-19 bao trùm bài phát biểu năm mới của lãnh đạo thế giới Các quốc gia đều tin tưởng năm 2021 là năm khởi đầu cho niềm hy vọng mới sau một năm thế giới chìm trong "vũng lầy" đại dịch COVID-19. ]]> Fri, 01 Jan 2021 06:54:00 +0700 Y tế Việt Nam năm 2020: Một năm nhìn lại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/y-te-viet-nam-nam-2020:-mot-nam-nhin-lai-54877.html Y tế Việt Nam năm 2020: Một năm nhìn lại Trải qua một năm 2020 với nhiều biến động, bộ Y tế đã điểm lại 10 sự kiện y tế và công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam. ]]> Thu, 31 Dec 2020 13:42:00 +0700 Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực từ 23 giờ ngày 31/12/2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hiep-dinh-ukvfta-chinh-thuc-co-hieu-luc-tu-23-gio-ngay-31122020-54859.html Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực từ 23 giờ ngày 31/12/2020 Đúng 21h tối 29/12 theo giờ Việt Nam, Hiệp định Thương mại tự do gữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) đã được đại diện ủy quyền (đại sứ) của Chính phủ hai nước chính thức ký kết tại London, Vương quốc Anh. ]]> Wed, 30 Dec 2020 06:54:00 +0700 Tạp chí Đời sống-Pháp luật đón nhận Cờ thi đua của hội Luật gia Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tap-chi-doi-songphap-luat-don-nhan-co-thi-dua-cua-hoi-luat-gia-viet-nam-54846.html Tạp chí Đời sống&Pháp luật đón nhận Cờ thi đua của hội Luật gia Việt Nam Đời sống và Pháp luật không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuyên truyền chính sách mà còn đi đầu trong thực hiện quy hoạch báo chí. ]]> Tue, 29 Dec 2020 06:38:00 +0700 Vượt qua khó khăn, Việt Nam tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vuot-qua-kho-khan-viet-nam-tao-nhieu-dau-an-noi-bat-trong-nam-2020-54840.html Vượt qua khó khăn, Việt Nam tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 "Nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật..." ]]> Mon, 28 Dec 2020 14:48:00 +0700 Hội nghị ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia khóa XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-luat-gia-khoa-xiii-54836.html Hội nghị ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia khóa XIII Sáng 28/12, tại tỉnh Bình Định, hội nghị ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng diễn ra. ]]> Mon, 28 Dec 2020 10:23:31 +0700 Thủ tướng mong muốn VPCP trở thành cơ quan hành chính Nhà nước kiểu mẫu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-mong-muon-vpcp-tro-thanh-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-kieu-mau-54819.html Thủ tướng mong muốn VPCP trở thành cơ quan hành chính Nhà nước kiểu mẫu “Chính phủ chúng ta là Chính phủ phục vụ nhân dân, hướng về nhân dân, hướng về sự phát triển chứ không chỉ quản lý đơn thuần, Chính phủ có uy tín với dân, với hệ thống chính trị thì bộ máy phục vụ, bộ máy làm việc phải tốt, phải có uy tín”. ]]> Sat, 26 Dec 2020 13:45:04 +0700 Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tien-si-phan-xuan-dung-tro-thanh-tan-chu-tich-lien-hiep-hoi-viet-nam-54809.html Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Với 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, tiến sĩ Phan Xuân Dũng chính thức trở thành Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII. ]]> Fri, 25 Dec 2020 16:21:27 +0700 Thủ tướng dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-du-dai-hoi-toan-quoc-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-54806.html Thủ tướng dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Sáng nay, 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước. ]]> Fri, 25 Dec 2020 13:40:03 +0700 Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ban-chap-hanh-trung-uong-trieu-tap-dai-hoi-xiii-tu-ngay-2512021-54794.html Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội. ]]> Thu, 24 Dec 2020 14:22:43 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-dien-dam-voi-tong-thong-hoa-ky-donald-trump-54772.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump Ngày 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. ]]> Wed, 23 Dec 2020 06:54:00 +0700 Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/phe-chuan-nhan-su-10-tinh-thanh-pho-54786.html Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Thuận. ]]> Tue, 22 Dec 2020 21:55:00 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc:-tao-dieu-kien-toi-da-cho-nghien-cuu-vaccine-covid-19-trong-nuoc-54759.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước Chiều nay, 21/12, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chức năng xác định khả năng sản xuất vaccine của các doanh nghiệp trong nước để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời. ]]> Tue, 22 Dec 2020 06:54:00 +0700 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe báo cáo thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-nghe-bao-cao-thu-nghiem-vaccine-phong-covid-19-54744.html Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe báo cáo thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu việc triển khai các giai đoạn thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 phải được tiếp tục với tinh thần tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế, an toàn nhưng phải khẩn trương. ]]> Mon, 21 Dec 2020 06:54:00 +0700 Tổng thống Trump dự tính đề cử luật sư Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt điều tra gian lận bầu cử https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-thong-trump-du-tinh-de-cu-luat-su-sidney-powell-lam-cong-to-vien-dac-biet-dieu-tra-gian-lan-bau-cu-54741.html Tổng thống Trump dự tính đề cử luật sư Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt điều tra gian lận bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang cân nhắc việc đề cử luật sư Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt điều tra gian lận bầu cử. ]]> Sun, 20 Dec 2020 19:42:00 +0700 'Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ và có được lòng tin của thế giới' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/viet-nam-co-tieng-noi-manh-me-va-co-duoc-long-tin-cua-the-gioi-54723.html 'Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ và có được lòng tin của thế giới' “Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ và có được lòng tin của thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi và cả châu Âu cũng như Mỹ”, Đại sứ Philippe Kridelka, Trưởng phái đoàn thường trực Bỉ, ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã chia sẻ như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại LHQ. ]]> Sat, 19 Dec 2020 13:42:00 +0700 Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nhung-ket-qua-dat-duoc-trong-nhiem-ky-dai-hoi-xii-co-y-nghia-cuc-ky-quan-trong-54713.html Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. ]]> Fri, 18 Dec 2020 16:13:10 +0700 Các cấp hội Luật gia Việt Nam hoạt động tích cực, hiệu quả https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/cac-cap-hoi-luat-gia-viet-nam-hoat-dong-tich-cuc-hieu-qua-54706.html Các cấp hội Luật gia Việt Nam hoạt động tích cực, hiệu quả Ngày 17/12, tại TP.Cần Thơ, hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và phòng, chống tham nhũng. ]]> Fri, 18 Dec 2020 10:52:39 +0700 Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/gioi-thieu-nhan-su-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-khoa-xiii-54701.html Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ngày 17/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ. ]]> Fri, 18 Dec 2020 07:09:00 +0700 Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine “make in Vietnam” phòng bệnh COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-thuc-tiem-thu-nghiem-vaccine-make-in-vietnam-phong-benh-covid-19-54693.html Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine “make in Vietnam” phòng bệnh COVID-19 Sáng 17/12, theo đúng kế hoạch, 3 người Việt Nam đầu tiên đã được tiêm vaccine NanoCovax. Đây là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của nước ta được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. ]]> Thu, 17 Dec 2020 14:18:46 +0700 Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-phe-chuan-ket-qua-bau-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-54696.html Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Minh Tuấn, thay cho ông Nguyễn Đình Xứng nghỉ hưu theo chế độ. ]]> Wed, 16 Dec 2020 21:57:00 +0700 Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 14 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ngay-lam-viec-thu-hai-hoi-nghi-trung-uong-14-54677.html Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 14 Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai (15/12) của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. ]]> Wed, 16 Dec 2020 07:09:00 +0700 Ông Đặng Đình Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-dang-dinh-hoan-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tpbac-giang-54673.html Ông Đặng Đình Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Đặng Đình Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy trúng cử chức Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. ]]> Tue, 15 Dec 2020 19:56:21 +0700 Ông Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử tổng thống Mỹ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-joe-biden-co-bai-phat-bieu-dau-tien-sau-khi-dac-cu-tong-thong-my-54669.html Ông Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử tổng thống Mỹ Ông Joe Biden đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông đã đắc cử tổng thống Mỹ 2020. ]]> Tue, 15 Dec 2020 13:51:12 +0700 Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử Mỹ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-cu-tri-doan-chinh-thuc-xac-nhan-ong-joe-biden-la-tong-thong-dac-cu-my-54665.html Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử Mỹ Ngày 14/12 (sáng 15/12 theo giờ Việt Nam), Đại cử tri đoàn của Mỹ đã bỏ phiếu chính thức bầu Tổng thống, theo đó kết quả cho thấy ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống đắc cử của nước này. ]]> Tue, 15 Dec 2020 08:40:11 +0700 Trung ương giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/trung-uong-gioi-thieu-nhan-su-tham-gia-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-khoa-xiii-54658.html Trung ương giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII Tại Hội nghị Trung ương 14, Trung ương sẽ tiến hành giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. ]]> Mon, 14 Dec 2020 17:15:48 +0700 Khai mạc Hội nghị Trung ương 14 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-14-54651.html Khai mạc Hội nghị Trung ương 14 Sáng nay (14/12), Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 14, thảo luận những vấn đề cuối cùng liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 14-20/12. ]]> Mon, 14 Dec 2020 09:06:00 +0700 Nông dân đóng góp hơn một nửa vào mục tiêu phát triển của đất nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nong-dan-dong-gop-hon-mot-nua-vao-muc-tieu-phat-trien-cua-dat-nuoc-54641.html Nông dân đóng góp hơn một nửa vào mục tiêu phát triển của đất nước Nông dân Việt Nam chiếm hơn 1/2 dân số nước ta. Nếu Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 nhưng một nửa nông dân Việt Nam chưa đạt mức thu nhập cao thì chúng ta cũng chỉ mới thành công một nửa. ]]> Sun, 13 Dec 2020 06:54:00 +0700 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-chu-tri-hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2013-2020-54629.html Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 Sáng 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. ]]> Sat, 12 Dec 2020 11:27:00 +0700 Ông Trần Phước Hiền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-tran-phuoc-hien-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ngai-54624.html Ông Trần Phước Hiền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Với số phiếu bầu đạt hơn 97%, ông Trần Phước Hiền giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021. ]]> Fri, 11 Dec 2020 19:37:00 +0700 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong:-dua-dat-nuoc-tiep-tuc-vuon-len-manh-me-54608.html Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển... ]]> Thu, 10 Dec 2020 14:25:31 +0700 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/2300-dai-bieu-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-x-54606.html 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc vào sáng nay (10/12) với sự tham dự của 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức. ]]> Thu, 10 Dec 2020 08:57:00 +0700 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-nguyen-ngoc-tuan-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hdnd-thanh-pho-ha-noi-54602.html Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội. ]]> Wed, 09 Dec 2020 19:42:00 +0700 Quyết hỗ trợ Tổng thống Trump, Texas đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/quyet-ho-tro-tong-thong-trump-texas-de-don-kien-len-toa-an-toi-cao-54594.html Quyết hỗ trợ Tổng thống Trump, Texas đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Bang Texas mới đây đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao kiện kết quả kiểm phiếu ở 4 bang khác trong một nỗ lực ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử. ]]> Wed, 09 Dec 2020 11:14:12 +0700 Hội nghị Trung ương 14 sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-trung-uong-14-se-xem-xet-cac-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiii-54592.html Hội nghị Trung ương 14 sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII Ngày 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. ]]> Wed, 09 Dec 2020 06:54:00 +0700 Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất, thương lượng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-dong-lhq-thong-qua-nghi-quyet-ve-chong-dich-benh-do-viet-nam-de-xuat-thuong-luong-54579.html Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất, thương lượng Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 7/12/2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng LHQ đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập "Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh" vào ngày 27/12 hàng năm. ]]> Tue, 08 Dec 2020 07:09:00 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự 3 Hội nghị Cấp cao https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-du-3-hoi-nghi-cap-cao-54563.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự 3 Hội nghị Cấp cao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị ACMECS 9, Hội nghị CLMV 10 và Hội nghị CLV 11 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 9/12 tới. ]]> Mon, 07 Dec 2020 06:54:00 +0700 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Khẩn cấp ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bi-thu-thanh-uy-tp-ho-chi-minh:-khan-cap-ngan-chan-khong-de-dich-covid-19-lay-lan-54546.html Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Khẩn cấp ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hiện nay dịch đang lây nhiễm trở lại, cần tập trung khẩn cấp ngăn chặn không để dịch lây lan. ]]> Sat, 05 Dec 2020 06:38:00 +0700 Thủ tướng: Cơ đồ đất nước mãi thuộc về cộng đồng các dân tộc Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-co-do-dat-nuoc-mai-thuoc-ve-cong-dong-cac-dan-toc-viet-nam-54537.html Thủ tướng: Cơ đồ đất nước mãi thuộc về cộng đồng các dân tộc Việt Nam Sáng 4/12, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. ]]> Fri, 04 Dec 2020 14:24:00 +0700 Hội nghị Thượng đỉnh Marketing Việt Nam (VMS 5.0): Hội tụ - Kiến tạo - Chia sẻ những giải pháp tiếp thị kinh doanh kỷ nguyên số https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-thuong-dinh-marketing-viet-nam-vms-50:-hoi-tu---kien-tao---chia-se-nhung-giai-phap-tiep-thi-kinh-doanh-ky-nguyen-so-54532.html Hội nghị Thượng đỉnh Marketing Việt Nam (VMS 5.0): Hội tụ - Kiến tạo - Chia sẻ những giải pháp tiếp thị kinh doanh kỷ nguyên số Vietnam Marketing Summit 5.0 (VMS 5.0) là hội nghị thượng đỉnh thường niên do Hội Marketing Việt Nam chủ trì, tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Marketing châu Á (AMF) cùng sự góp mặt của hơn 20 diễn giả và 30 tổ chức chuyên gia hỗ trợ, đồng hành. ]]> Fri, 04 Dec 2020 09:59:00 +0700 Thông điệp của Thủ tướng gửi phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc về COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thong-diep-cua-thu-tuong-gui-phien-hop-dac-biet-cua-lien-hop-quoc-ve-covid-19-54531.html Thông điệp của Thủ tướng gửi phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc về COVID-19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 diễn ra từ ngày 3-4/12/2020 tại New York, Hoa Kỳ. Cổng TT ĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng. ]]> Fri, 04 Dec 2020 08:53:45 +0700 Dịch COVID-19 có diễn biến mới, Thủ tướng ban hành Công điện khẩn https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dich-covid-19-co-dien-bien-moi-thu-tuong-ban-hanh-cong-dien-khan-54514.html Dịch COVID-19 có diễn biến mới, Thủ tướng ban hành Công điện khẩn Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. ]]> Thu, 03 Dec 2020 06:38:00 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc:-than-toc-quyet-liet-hon-nua-trong-truy-vet-khoanh-vung-54500.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng Sáng 2/12, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng” khi xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TPHCM. ]]> Wed, 02 Dec 2020 11:41:09 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạm dừng các chuyến bay thương mại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc:-tam-dung-cac-chuyen-bay-thuong-mai-54495.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạm dừng các chuyến bay thương mại Chiều 1/12, kết luận họp Thường trực Chính phủ về COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các chuyến bay thương mại tạm dừng, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu (đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết). ]]> Tue, 01 Dec 2020 19:42:00 +0700 Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tao-khi-the-moi-truoc-dai-hoi-xiii-cua-dang-54476.html Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX đến nay là quá trình đầy gian lao, thử thách nhưng chúng ta đã vượt qua, nhất là những năm cuối của nhiệm kỳ này. ]]> Mon, 30 Nov 2020 17:21:00 +0700 Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nghi-quyet-cua-quoc-hoi-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2021-54444.html Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. ]]> Sat, 28 Nov 2020 06:38:00 +0700 ASEAN tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/asean-tang-cuong-hop-tac-phong-chong-toi-pham-xuyen-quoc-gia-54411.html ASEAN tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Ngày 25/11, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14). ]]> Wed, 25 Nov 2020 17:25:37 +0700 Bang chiến trường Pennsylvania, Nevada xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bang-chien-truong-pennsylvania-nevada-xac-nhan-chien-thang-cua-ong-joe-biden-54405.html Bang chiến trường Pennsylvania, Nevada xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden Hai bang chiến trường Pennsylvania và Nevada đã xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. ]]> Wed, 25 Nov 2020 13:53:33 +0700 Thủ tướng chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chu-tri-phien-hop-dau-tien-cua-ban-chi-dao-an-ninh-mang-quoc-gia-54404.html Thủ tướng chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia Chiều 24/11, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đã ra mắt và họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo. ]]> Wed, 25 Nov 2020 06:48:00 +0700 Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thường trực của dịch bệnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nang-cao-canh-giac-truoc-nguy-co-thuong-truc-cua-dich-benh-54394.html Nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thường trực của dịch bệnh Sáng 24/11, Bộ trưởng bộ Y tế đã chỉ đạo trực tuyến về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. ]]> Tue, 24 Nov 2020 13:42:47 +0700 Cơ quan dược phẩm châu Âu xem xét nhiều ứng cử viên vaccine COVID-19 tiềm năng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/co-quan-duoc-pham-chau-au-xem-xet-nhieu-ung-cu-vien-vaccine-covid-19-tiem-nang-54387.html Cơ quan dược phẩm châu Âu xem xét nhiều ứng cử viên vaccine COVID-19 tiềm năng Ngày 23/11, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của châu Âu (EMA) thông báo có thể cấp phép cho một số ứng cử viên vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021 sau khi đánh giá các loại tiềm năng nhất. ]]> Tue, 24 Nov 2020 07:09:00 +0700 Hé lộ danh sách nội các an ninh và đối ngoại của ông Joe Biden https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/he-lo-danh-sach-noi-cac-an-ninh-va-doi-ngoai-cua-ong-joe-biden-54388.html Hé lộ danh sách nội các an ninh và đối ngoại của ông Joe Biden Ngày 23/11 (rạng sáng 24/11 theo giờ Việt Nam), các phương tiện truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết ông Biden đã lựa chọn một số chính khách vào danh sách quan chức cấp cao của chính quyền trong tương lai. ]]> Tue, 24 Nov 2020 06:38:00 +0700 Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ky-niem-80-nam-ngay-nam-ky-khoi-nghia-54381.html Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020), ngày 22/11, tại TPHCM, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam”. ]]> Mon, 23 Nov 2020 10:20:22 +0700 Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và thi hành pháp luật https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-toan-quoc-ve-cong-tac-xay-dung-va-thi-hanh-phap-luat-54373.html Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và thi hành pháp luật Tuần tới, ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. ]]> Sun, 22 Nov 2020 12:42:00 +0700 Tổng kết Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc: Nâng cao tính chủ động trong công tác Hội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tổng-kết-cụm-thi-dua-hội-luật-gia-các-tỉnh-miền-núi-phía-bắc:-nâng-cao-tính-chủ-dộng-trong-công-tác-hội-54358.html Tổng kết Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc: Nâng cao tính chủ động trong công tác Hội Sáng 20/11, tại Hà Giang, Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021. ]]> Fri, 20 Nov 2020 20:31:00 +0700 Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-truc-tuyen-quan-chuc-quoc-phong-cap-cao-asean-mo-rong-54352.html Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng Ngày 19/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam. ]]> Fri, 20 Nov 2020 11:08:18 +0700 Vaccine Pfizer kết thúc thử nghiệm giai đoạn 3, hiệu quả 95%, sản xuất 1,3 tỷ liều trong năm 2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vaccine-pfizer-ket-thuc-thu-nghiem-giai-doan-3-hieu-qua-95-san-xuat-13-ty-lieu-trong-nam-2021-54342.html Vaccine Pfizer kết thúc thử nghiệm giai đoạn 3, hiệu quả 95%, sản xuất 1,3 tỷ liều trong năm 2021 Kết quả thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 của hãng dược Pfizer phối hợp với công ty công nghệ sinh học BioNTech đã cho hiệu quả lên tới 95%. ]]> Thu, 19 Nov 2020 13:51:51 +0700 Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vaccine-covid-19-cua-viet-nam-dang-trong-giai-doan-thu-nghiem-tien-lam-sang-54334.html Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng, trong đó có 2 đơn vị dự kiến cuối năm 2020 bắt đầu thử nghiệm vòng 1 trên người. ]]> Thu, 19 Nov 2020 06:54:00 +0700 Đại đoàn kết là nguồn sức mạnh của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-doan-ket-la-nguon-suc-manh-cua-su-nghiep-xay-dung-bao-ve-to-quoc-54327.html Đại đoàn kết là nguồn sức mạnh của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố quyết định cho sự xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ]]> Wed, 18 Nov 2020 13:45:39 +0700 Ngày 23/5/2021 sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ngay-2352021-se-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-54324.html Ngày 23/5/2021 sẽ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV Chiều 17/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua dự thảo Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. ]]> Tue, 17 Nov 2020 19:42:00 +0700 Cơ bản khôi phục và cấp điện trở lại cho các tỉnh miền Trung sau bão số 13 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/co-ban-khoi-phuc-va-cap-dien-tro-lai-cho-cac-tinh-mien-trung-sau-bao-so-13-54312.html Cơ bản khôi phục và cấp điện trở lại cho các tỉnh miền Trung sau bão số 13 Trao đổi với Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến sáng nay, 17/11, Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản xử lý, khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 13 để cấp điện trở lại cho người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão. ]]> Tue, 17 Nov 2020 13:59:13 +0700 Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, người mất tích do bị sạt lở đất https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tiep-tuc-tim-kiem-cac-nan-nhan-nguoi-mat-tich-do-bi-sat-lo-dat-54305.html Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, người mất tích do bị sạt lở đất Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các địa phương cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân, người mất tích do bị sạt lở đất. ]]> Tue, 17 Nov 2020 06:28:00 +0700 ASEAN 2020: Ký kết thành công Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/asean-2020:-ky-ket-thanh-cong-hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-toan-dien-khu-vuc-54289.html ASEAN 2020: Ký kết thành công Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực Ngày 15/11, ngay sau Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 4, Lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) dưới sự chứng kiến của các nhà Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác. ]]> Sun, 15 Nov 2020 19:42:00 +0700 Lý do Tổng thống Trump nhận định có thể đảo ngược kết quả cuộc bầu cử sau 2-3 tuần https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ly-do-tong-thong-trump-nhan-dinh-co-the-dao-nguoc-ket-qua-cuoc-bau-cu-sau-2-3-tuan-54278.html Lý do Tổng thống Trump nhận định có thể đảo ngược kết quả cuộc bầu cử sau 2-3 tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng ông có niềm tin kết quả bầu cử sẽ đảo ngược, nghiêng về phía ông trong 2 - 3 tuần nữa. ]]> Sun, 15 Nov 2020 06:54:00 +0700 Thư ký báo chí Nhà Trắng: Ông Trump sẽ tham dự lễ nhậm chức của chính mình https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-ky-bao-chi-nha-trang:-ong-trump-se-tham-du-le-nham-chuc-cua-chinh-minh-54272.html Thư ký báo chí Nhà Trắng: Ông Trump sẽ tham dự lễ nhậm chức của chính mình Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, cô nghĩ Tổng thống Trump sẽ tham dự lễ nhậm chức của chính mình, từ chối chấp nhận kết quả bất lợi hiện tại. ]]> Sat, 14 Nov 2020 13:49:00 +0700 Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/giam-doc-so-xay-dung-khanh-hoa-nghi-huu-truoc-tuoi-sau-khi-bi-ky-luat-canh-cao-54271.html Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa vừa được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. ]]> Sat, 14 Nov 2020 13:45:06 +0700 Bang Georgia có kết quả kiểm phiếu, ông Joe Biden giành chiến thắng lịch sử https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bang-georgia-co-ket-qua-kiem-phieu-ong-joe-biden-gianh-chien-thang-lich-su-54269.html Bang Georgia có kết quả kiểm phiếu, ông Joe Biden giành chiến thắng lịch sử Ông Joe Biden đã có chiến thắng lịch sử ở Georgia, bang cuối cùng công bố kết quả trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. ]]> Sat, 14 Nov 2020 11:16:02 +0700 Tổng thống Trump bất ngờ tố bị hệ thống kiểm phiếu 'trừ 2,7 triệu phiếu bầu toàn quốc' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-thong-trump-bat-ngo-to-bi-he-thong-kiem-phieu-tru-27-trieu-phieu-bau-toan-quoc-54258.html Tổng thống Trump bất ngờ tố bị hệ thống kiểm phiếu 'trừ 2,7 triệu phiếu bầu toàn quốc' Liên quan tới cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tiếp tục tố hệ thống kiểm phiếu Dominion "trừ 2,7 triệu phiếu bầu" của ông trên toàn quốc. ]]> Fri, 13 Nov 2020 15:08:00 +0700 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong:-giu-gin-mot-khu-vuc-hoa-binh-on-dinh-doan-ket-va-thong-nhat-54247.html Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, sáng 12/11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 37. ]]> Thu, 12 Nov 2020 15:28:27 +0700 Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khai-mac-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-37-54242.html Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 Sáng nay, 12/11, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, đợt hoạt động quan trọng nhất của năm ASEAN. ]]> Thu, 12 Nov 2020 08:54:00 +0700 Fox News: Nhân viên kiểm phiếu ở Nevada khẳng định đã chứng kiến hành vi gian lận https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/fox-news:-nhan-vien-kiem-phieu-o-nevada-khang-dinh-da-chung-kien-hanh-vi-gian-lan-54233.html Fox News: Nhân viên kiểm phiếu ở Nevada khẳng định đã chứng kiến hành vi gian lận Chia sẻ trên Fox News, một nữ nhân viên kiểm phiếu ở hạt Clark, bang Nevada (Mỹ) cho biết cô đã chứng kiến hành vi gian lận phiếu bầu. ]]> Wed, 11 Nov 2020 16:03:00 +0700 Ngày 11/11, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ngay-1111-quoc-hoi-tien-hanh-cong-tac-nhan-su-va-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kt-xh-nam-2021-54228.html Ngày 11/11, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. ]]> Wed, 11 Nov 2020 08:39:59 +0700 Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/luat-gia-tran-cong-phan-giu-chuc-pho-chu-tich-chuyen-trach-hoi-luat-gia-viet-nam-54220.html Luật gia Trần Công Phàn giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam Ngày 10/11, hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ công bố Luật gia Trần Công Phàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam. ]]> Tue, 10 Nov 2020 14:24:00 +0700 Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm chủ tịch UBDN tỉnh Lào Cai https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-trinh-xuan-truong-duoc-bau-lam-chu-tich-ubdn-tinh-lao-cai-54207.html Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm chủ tịch UBDN tỉnh Lào Cai Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV với 55/55 phiếu bầu của đại biểu tham dự. ]]> Mon, 09 Nov 2020 16:14:56 +0700 Nhìn lại chặng đường 50 năm làm chính trị của ông Joe Biden https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nhin-lai-chang-duong-50-nam-lam-chinh-tri-cua-ong-joe-biden-54204.html Nhìn lại chặng đường 50 năm làm chính trị của ông Joe Biden Ông Joe Biden là một trong những người trẻ nhất được bầu vào Thượng viện Mỹ và là một trong những người lớn tuổi nhất tranh cử tổng thống. ]]> Mon, 09 Nov 2020 10:39:00 +0700 Ông Joe Biden phát biểu sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ: 'Chúng tôi đã chiến thắng thuyết phục' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-joe-biden-phat-bieu-sau-khi-dac-cu-tong-thong-my:-chung-toi-da-chien-thang-thuyet-phuc-54190.html Ông Joe Biden phát biểu sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ: 'Chúng tôi đã chiến thắng thuyết phục' Ông Joe Biden mở đầu bài phát biểu của mình rằng người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn rõ ràng và đây là chiến thắng dành cho mọi người. ]]> Sun, 08 Nov 2020 12:09:38 +0700 Ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ 2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-joe-biden-dac-cu-tong-thong-my-2020-54187.html Ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ 2020 Theo CNN, "Phó tướng" Joe Biden đã giành được 273 phiếu đại cử tri từ các bang, chính thức đánh bại ông Donald Trump để trở thành người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. ]]> Sun, 08 Nov 2020 06:38:00 +0700 Vì sao Tổng thống Trump thất thế trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vi-sao-tong-thong-trump-that-the-truoc-doi-thu-dang-dan-chu-joe-biden-54186.html Vì sao Tổng thống Trump thất thế trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden? Đã bước sang ngày kiểm phiếu thứ 4 của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, lợi thế đang nghiêng về phía đại diện đảng Dân chủ Joe Biden. Dưới đây lý do khiến ông Trump thất thế trong cuộc đua này. ]]> Sat, 07 Nov 2020 20:45:00 +0700 Ông Joe Biden: Chúng tôi sẽ chiến thắng với cách biệt rõ rệt https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-joe-biden:-chung-toi-se-chien-thang-voi-cach-biet-ro-ret-54185.html Ông Joe Biden: Chúng tôi sẽ chiến thắng với cách biệt rõ rệt Trong bài phát biểu mới đây, đại diện đảng Dân chủ Joe Biden đã thể hiện sự tự tin về kết quả cuộc bầu cử tổng thống khi ông đang dẫn trước tại phần lớn các bang còn lại. ]]> Sat, 07 Nov 2020 13:14:00 +0700 Ông Biden dẫn trước ở 3 bang chiến địa, mở rộng đường tới Nhà Trắng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-biden-dan-truoc-o-3-bang-chien-dia-mo-rong-duong-toi-nha-trang-54181.html Ông Biden dẫn trước ở 3 bang chiến địa, mở rộng đường tới Nhà Trắng Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục nới rộng khoảng cách với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump khi vượt lên dẫn trước ở cả ba bang chiến trường then chốt là Pennsylvania, Nevada và Georgia. ]]> Sat, 07 Nov 2020 09:35:00 +0700 Báo Mỹ gọi ông Joe Biden 'sẽ là tổng thống Mỹ kỳ thứ 46' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bao-my-goi-ong-joe-biden-se-la-tong-thong-my-ky-thu-46-54178.html Báo Mỹ gọi ông Joe Biden 'sẽ là tổng thống Mỹ kỳ thứ 46' Nhiều phương tiện truyền thông nước Mỹ dự đoán ứng viên Joe Biden sẽ là tổng thống Mỹ kỳ thứ 46. ]]> Sat, 07 Nov 2020 06:38:00 +0700 Ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-le-van-han-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-tra-vinh-54173.html Ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 46/46, đạt tỉ lệ 100%. ]]> Fri, 06 Nov 2020 15:09:00 +0700 Số phiếu ủng hộ ông Trump tại bang Arizona tăng, liệu có khả năng 'lội ngược dòng'? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/so-phieu-ung-ho-ong-trump-tai-bang-arizona-tang-lieu-co-kha-nang-loi-nguoc-dong-54159.html Số phiếu ủng hộ ông Trump tại bang Arizona tăng, liệu có khả năng 'lội ngược dòng'? Mới đây, hạt Maricopa, bang Arizona đã công bố kết quả kiểm phiếu cho thấy số lượt ủng hộ ông Trump đã tăng lên, thu hẹp khoảng cách với ông Biden xuống còn 79.000 phiếu. ]]> Thu, 05 Nov 2020 17:15:17 +0700 Kịch bản duy nhất để ông Trump giữ được chiếc ghế Tổng thống Mỹ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/kich-ban-duy-nhat-de-ong-trump-giu-duoc-chiec-ghe-tong-thong-my-54157.html Kịch bản duy nhất để ông Trump giữ được chiếc ghế Tổng thống Mỹ Để có thể cán mốc 270 phiếu bầu, ông Trump cần thắng hết 4 bang "nặng ký" là Nevada Pennsylvania, North Carolina và Georgia. ]]> Thu, 05 Nov 2020 14:00:17 +0700 Ông Joe Biden vượt Tổng thống Trump với 264 phiếu đại cử tri, gần chạm mốc chiến thắng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-joe-biden-vuot-tong-thong-trump-voi-264-phieu-dai-cu-tri-gan-cham-moc-chien-thang-54148.html Ông Joe Biden vượt Tổng thống Trump với 264 phiếu đại cử tri, gần chạm mốc chiến thắng Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã tiếp tục giành chiến thắng ở 2 bang chiến trường Wisconsin và Michigan, hai tiểu bang từng chọn Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. ]]> Thu, 05 Nov 2020 08:47:05 +0700 Bầu cử Mỹ 2020: Đại diện đảng Dân chủ sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Trump tại tòa https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bau-cu-my-2020:-dai-dien-dang-dan-chu-san-sang-doi-dau-voi-tong-thong-trump-tai-toa-54143.html Bầu cử Mỹ 2020: Đại diện đảng Dân chủ sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Trump tại tòa Chiến dịch tranh cử của đại diện đảng Dân chủ tuyên bố, họ sẵn sàng đối đầu với mọi nỗ lực pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đưa cuộc bỏ phiếu ra Tòa án Tối cao. ]]> Wed, 04 Nov 2020 22:45:00 +0700 Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump đơn phương tuyên bố giành chiến thắng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bau-cu-tong-thong-my:-ong-trump-don-phuong-tuyen-bo-gianh-chien-thang-54141.html Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump đơn phương tuyên bố giành chiến thắng Bất chấp kết quả không đầy đủ từ một số bang, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương tuyên bố giành chiến thắng trước ông Joe Biden. ]]> Wed, 04 Nov 2020 16:01:00 +0700 Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump giành thêm chiến thắng ở 5 bang, đối thủ Biden thắng tiếp 2 bang https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bau-cu-my-2020:-ong-trump-gianh-them-chien-thang-o-5-bang-doi-thu-biden-thang-tiep-2-bang-54139.html Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump giành thêm chiến thắng ở 5 bang, đối thủ Biden thắng tiếp 2 bang Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục giành chiến thắng ở 5 bang của Mỹ, trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden thắng thêm ở 2 bang. ]]> Wed, 04 Nov 2020 14:16:00 +0700 Văn hóa doanh nghiệp 'sức đề kháng' đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/van-hoa-doanh-nghiep-suc-de-khang-day-lui-dich-benh-covid-19-54129.html Văn hóa doanh nghiệp 'sức đề kháng' đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu, nhiều công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đã có nhiều doanh nghiệp rơi vào “vực thẳm” buộc phải ngừng sản xuất, đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19. Làm thế nào để doanh nghiệp có “sức đề kháng” vượt qua đại dịch, đẩy lùi dịch bệnh. ]]> Tue, 03 Nov 2020 20:22:00 +0700 Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 9 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chu-tri-hop-ban-giai-phap-khac-phuc-hau-qua-bao-so-9-54102.html Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 9 Chiều 1/11, tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn. ]]> Sun, 01 Nov 2020 15:54:00 +0700 3.000 hộ dân bị cô lập, đề nghị trực thăng tiếp tế https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/3000-ho-dan-bi-co-lap-de-nghi-truc-thang-tiep-te-54091.html 3.000 hộ dân bị cô lập, đề nghị trực thăng tiếp tế Tối 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ban hành công văn về việc hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các hộ dân 2 xã Phước Lộc, Phước Thành, huyện Phước Sơn. Hiện nay, Sư đoàn 372 đã cử cán bộ lên khảo sát, song do thời tiết mây mù chưa thể sử dụng trực thăng tiếp tế, vẫn phải tiếp tục chờ thời tiết thuận lợi. ]]> Sat, 31 Oct 2020 13:57:00 +0700 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tiep-ngoai-truong-hoa-ky-michael-pompeo-54086.html Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo Ngày 30/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. ]]> Sat, 31 Oct 2020 07:28:28 +0700 Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-10-54072.html Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 Sáng nay, 30/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2020, bàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng qua, trong đó có việc khắc phục hậu quả của bão lũ ở miền Trung. ]]> Fri, 30 Oct 2020 08:49:32 +0700 Phó Thủ tướng chỉ đạo 5 nhiệm vụ cấp bách sau khi bão số 9 đi qua https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-chi-dao-5-nhiem-vu-cap-bach-sau-khi-bao-so-9-di-qua-54058.html Phó Thủ tướng chỉ đạo 5 nhiệm vụ cấp bách sau khi bão số 9 đi qua Tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ tiếp tục kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Quảng Nam. ]]> Thu, 29 Oct 2020 07:13:00 +0700 Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-nguyen-duc-thanh-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-ninh-thuan-nhiem-ky-2020-2025-54053.html Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 Ông Nguyễn Đức Thanh từng đảm nhiệm các chức danh chánh văn phòng Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, bí thư huyện Ninh Hải, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa VIII. ]]> Wed, 28 Oct 2020 16:46:41 +0700 Tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tam-cap-500-ty-dong-ho-tro-khan-cap-cac-tinh-mien-trung-53998.html Tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung Các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh. ]]> Sat, 24 Oct 2020 14:29:00 +0700 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64 về vận động quyên góp, cứu trợ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-xay-dung-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-64-ve-van-dong-quyen-gop-cuu-tro-53996.html Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64 về vận động quyên góp, cứu trợ Thủ tướng Chính phủ vừa giao bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi, đầy đủ, xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 64, trình Chính phủ theo quy định của pháp luật. ]]> Sat, 24 Oct 2020 09:29:00 +0700 Bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-nhiem-ong-hoang-dao-cuong-giu-chuc-thu-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-53994.html Bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ông Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. ]]> Sat, 24 Oct 2020 07:38:00 +0700 Kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên không vi phạm pháp luật https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/keu-goi-duoc-hon-100-ty-dong-ung-ho-mien-trung-ca-si-thuy-tien-khong-vi-pham-phap-luat-53979.html Kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên không vi phạm pháp luật Trước ý kiến cho rằng ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ miền Trung là vi phạm pháp luật, luật sư Phạm Ngọc Hải cho hay Khoản 2 Điều 5 Thông tư 72/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP thì pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân. ]]> Thu, 22 Oct 2020 16:19:00 +0700 Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ba-nguyen-thi-thu-ha-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-ninh-binh-nhiem-ky-moi-53978.html Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ mới Bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. ]]> Thu, 22 Oct 2020 16:12:00 +0700 Thủ tướng yêu cầu giám sát việc vận động quyên góp, xử lý các trường hợp trục lợi https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-yeu-cau-giam-sat-viec-van-dong-quyen-gop-xu-ly-cac-truong-hop-truc-loi-53969.html Thủ tướng yêu cầu giám sát việc vận động quyên góp, xử lý các trường hợp trục lợi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để chỉ đạo, giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong vận động, quyên góp hỗ trợ. ]]> Thu, 22 Oct 2020 09:40:00 +0700 Thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Quân đội nhân dân Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-gui-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-53968.html Thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Quân đội nhân dân Việt Nam Hôm nay, 22/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu thư của Thủ tướng Chính phủ. ]]> Thu, 22 Oct 2020 08:57:47 +0700 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung:-nhiem-vu-so-mot-la-tap-trung-cuu-tro-nguoi-dan-53956.html Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ PCTT) tại Hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung sáng nay (21/10). ]]> Wed, 21 Oct 2020 13:27:00 +0700 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung:-nhiem-vu-so-mot-la-tap-trung-cuu-tro-nguoi-dan-53957.html Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ PCTT) tại Hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung sáng nay (21/10). ]]> Wed, 21 Oct 2020 13:27:00 +0700 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung:-nhiem-vu-so-mot-la-tap-trung-cuu-tro-nguoi-dan-53958.html Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ số một là tập trung cứu trợ người dân Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ PCTT) tại Hội nghị chỉ đạo ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung sáng nay (21/10). ]]> Wed, 21 Oct 2020 13:27:00 +0700 Nguyên nhân hai vụ sạt lở ở vùng Rào Trăng 3 có thể không giống nhau https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nguyen-nhan-hai-vu-sat-lo-o-vung-rao-trang-3-co-the-khong-giong-nhau-53952.html Nguyên nhân hai vụ sạt lở ở vùng Rào Trăng 3 có thể không giống nhau Theo nhà khoa học từng trực tiếp khảo sát nguy cơ sạt lở vùng Rào Trăng 3, hai vụ sạt lở tại đây làm 30 người chết có thể có nguyên nhân không giống nhau. ]]> Wed, 21 Oct 2020 08:31:00 +0700 TRỰC TIẾP: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/truc-tiep:-khai-mac-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-53937.html TRỰC TIẾP: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội. ]]> Tue, 20 Oct 2020 08:52:31 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-nhat-ban-53924.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Sáng nay, 8/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, nhà lãnh đạo đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức. ]]> Mon, 19 Oct 2020 10:56:06 +0700 Dừng đề xuất 5.000 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động mất việc vì Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dung-de-xuat-5000-ty-dong-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-mat-viec-vi-covid-19-53919.html Dừng đề xuất 5.000 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động mất việc vì Covid-19 Dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp phải cắt giảm hàng loạt lao động, dẫn tới chi phí tuyển dụng, đào tạo lại sẽ rất lớn. Để giải quyết, bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đề xuất sử dụng 5.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại tay nghề cho người lao động. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng đề xuất, Bộ đã dừng vô thời hạn đối với đề xuất này. ]]> Mon, 19 Oct 2020 08:47:00 +0700 Đề xuất đấu giá biển số xe không mất phí, biển số đã đấu giá là tài sản cá nhân https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-dau-gia-bien-so-xe-khong-mat-phi-bien-so-da-dau-gia-la-tai-san-ca-nhan-53907.html Đề xuất đấu giá biển số xe không mất phí, biển số đã đấu giá là tài sản cá nhân Theo dự luật mới được bộ Công an đề xuất lên Quốc hội, người tham gia đấu giá biển số xe không mất phí và biển số xe khi đấu giá có thể gắn bó suốt đời với một người. ]]> Sun, 18 Oct 2020 08:20:00 +0700 Chủ tịch nước quyết định truy thăng quân hàm cấp tướng và truy tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-nuoc-quyet-dinh-truy-thang-quan-ham-cap-tuong-va-truy-tang-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-53903.html Chủ tịch nước quyết định truy thăng quân hàm cấp tướng và truy tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định truy thăng quân hàm cấp Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Hữu Hùng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 đồng chí. ]]> Sat, 17 Oct 2020 20:31:32 +0700 Ông Trần Đức Quận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-tran-duc-quan-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-lam-dong-nhiem-ky-2020-2025-53898.html Ông Trần Đức Quận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. ]]> Sat, 17 Oct 2020 10:49:00 +0700 Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-dang-quoc-khanh-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-ha-giang-nhiem-ky-2020-2025-53897.html Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 Với số phiếu tuyệt đối 51/51, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. ]]> Sat, 17 Oct 2020 10:21:45 +0700 Thủ tướng: Nén đau thương, tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-nen-dau-thuong-tiep-tuc-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-53887.html Thủ tướng: Nén đau thương, tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt Sáng 16/10, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm, làm việc đột xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. ]]> Fri, 16 Oct 2020 15:46:09 +0700 Công điện về tìm kiếm cứu nạn: Chính phủ, Thủ tướng đã và sẽ làm hết sức mình https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/cong-dien-ve-tim-kiem-cuu-nan:-chinh-phu-thu-tuong-da-va-se-lam-het-suc-minh-53879.html Công điện về tìm kiếm cứu nạn: Chính phủ, Thủ tướng đã và sẽ làm hết sức mình Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bà tỉnh Thừa Thiên-Huế. ]]> Thu, 15 Oct 2020 22:18:00 +0700 Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-bui-van-cuong-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-dak-lak-nhiem-ky-2020-2025-53877.html Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 Với 100% số phiếu bầu, ông Bùi Văn Cường tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. ]]> Thu, 15 Oct 2020 17:26:00 +0700 Xây dựng Đồng Nai thành cực tăng trưởng quan trọng cả nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/xay-dung-dong-nai-thanh-cuc-tang-truong-quan-trong-ca-nuoc-53871.html Xây dựng Đồng Nai thành cực tăng trưởng quan trọng cả nước Sáng nay 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 83.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. ]]> Thu, 15 Oct 2020 13:47:00 +0700 Hôm nay, nhiều Đảng bộ tỉnh/thành phố khai mạc Đại hội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hom-nay-nhieu-dang-bo-tinhthanh-pho-khai-mac-dai-hoi-53872.html Hôm nay, nhiều Đảng bộ tỉnh/thành phố khai mạc Đại hội Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hôm nay 15/10, nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. ]]> Thu, 15 Oct 2020 11:07:00 +0700 Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-tran-van-nam-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-binh-duong-nhiem-ky-2020-2025-53868.html Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Nam từng là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa V, VI; Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. ]]> Thu, 15 Oct 2020 10:18:00 +0700 Tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế để ứng phó bão lũ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tam-hoan-dai-hoi-dang-bo-tinh-thua-thien-hue-de-ung-pho-bao-lu-53849.html Tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế để ứng phó bão lũ Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội khi có sự đồng ý của Bộ Chính trị. ]]> Tue, 13 Oct 2020 16:12:00 +0700 Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tic-nuoc-tai-dai-hoi-dang-bo-ha-noi-53835.html Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội Ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. ]]> Mon, 12 Oct 2020 14:25:00 +0700 Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khai-mac-dai-hoi-dang-bo-cong-an-trung-uong-53831.html Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương Sáng nay, 12/10, phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Công an, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. ]]> Mon, 12 Oct 2020 10:50:00 +0700 Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-quang-ninh-nguyen-van-thang-duoc-gioi-thieu-bau-bi-thu-tinh-uy-dien-bien-53828.html Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Thắng - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu bầu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. ]]> Mon, 12 Oct 2020 09:05:52 +0700 Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị giới thiệu làm Bí thư Thành ủy TP. HCM https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ong-nguyen-van-nen-duoc-bo-chinh-tri-gioi-thieu-lam-bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-53818.html Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị giới thiệu làm Bí thư Thành ủy TP. HCM Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TP. HCM và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025. ]]> Sun, 11 Oct 2020 14:23:47 +0700 Hội nghị của tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, thẳng thắn https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-nghi-cua-tinh-than-dan-chu-trach-nhiem-tri-tue-thang-than-53808.html Hội nghị của tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, thẳng thắn Được nhóm họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5-9/10, Hội nghị Trung ương 13 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí hồ hởi, phấn khởi và phấn chấn. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án và những nội dung quan trọng của Hội nghị. ]]> Sat, 10 Oct 2020 13:49:00 +0700 Băn khoăn quy định phạt tiền người xúi giục, ép uống rượu bia https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ban-khoan-quy-dinh-phat-tien-nguoi-xui-giuc-ep-uong-ruou-bia-53807.html Băn khoăn quy định phạt tiền người xúi giục, ép uống rượu bia Quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP về việc xử phạt 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia đang nhận được sự quan tâm của dư luận. ]]> Sat, 10 Oct 2020 13:42:00 +0700 Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII - Kỳ vọng mới, khí thế mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-dang-bo-cong-an-trung-uong-lan-thu-vii---ky-vong-moi-khi-the-moi-53801.html Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII - Kỳ vọng mới, khí thế mới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 - 13/10, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. ]]> Sat, 10 Oct 2020 08:04:00 +0700 Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-duoc-chuan-bi-rat-cong-phu-bai-ban-53794.html Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. ]]> Fri, 09 Oct 2020 15:00:00 +0700 Đề xuất mới về cơ cấu ngạch công chức https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-moi-ve-co-cau-ngach-cong-chuc-53789.html Đề xuất mới về cơ cấu ngạch công chức Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân vào dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. ]]> Fri, 09 Oct 2020 11:05:51 +0700 Sai phạm tại bệnh viện Bạch Mai: Cần thanh tra toàn diện để 'chặn' thổi giá thiết bị y tế https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/sai-pham-tai-benh-vien-bach-mai:-can-thanh-tra-toan-dien-de-chan-thoi-gia-thiet-bi-y-te-53728.html Sai phạm tại bệnh viện Bạch Mai: Cần thanh tra toàn diện để 'chặn' thổi giá thiết bị y tế Theo nhận định của các chuyên gia, việc xã hội hóa trong bệnh viện công lập đang tạo ra nhiều tiêu cực, bất công, bất cập. Các sai phạm trong việc xã hội hoá thiết bị y tế tại bệnh viện Bạch Mai không phải vụ đầu tiên và chắc chắn cũng không phải vụ cuối cùng, cần thanh tra diện rộng để chặn tình trạng thổi giá thiết bị y tế. ]]> Mon, 05 Oct 2020 14:49:49 +0700 Phân hạng giấy phép lái xe mới ảnh hưởng đến chất lượng tài xế? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/phan-hang-giay-phep-lai-xe-moi-anh-huong-den-chat-luong-tai-xe-53643.html Phân hạng giấy phép lái xe mới ảnh hưởng đến chất lượng tài xế? Theo bộ Công an, các quy định phân hạng giấy phép lái xe trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa các quy định hiện hành và không trái với quy định của Công ước Viên năm 1968. ]]> Tue, 29 Sep 2020 17:01:00 +0700 Băn khoăn đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước ô tô https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ban-khoan-de-xuat-cam-tre-duoi-12-tuoi-ngoi-ghe-truoc-o-to-53597.html Băn khoăn đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước ô tô Đây là đề xuất mới của bộ Công an trong dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ lần 5 vừa được Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho ý kiến. ]]> Sat, 26 Sep 2020 14:25:23 +0700 Ngành điện nói gì về hơn 616 cột điện bị gãy, đổ và nghiêng? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nganh-dien-noi-gi-ve-hon-616-cot-dien-bi-gay-do-va-nghieng-53555.html Ngành điện nói gì về hơn 616 cột điện bị gãy, đổ và nghiêng? Trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam có tổng cộng 616 cột điện bị gãy, đổ và nghiêng do bão số 5, trong đó, có 304 cột bị gãy, 169 cột bị đổ, 143 cột bị nghiêng. ]]> Wed, 23 Sep 2020 15:17:00 +0700 Cấm taxi ở một số tuyến phố nội đô: Có bất công cho taxi truyền thống? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/cam-taxi-o-mot-so-tuyen-pho-noi-do:-co-bat-cong-cho-taxi-truyen-thong-53400.html Cấm taxi ở một số tuyến phố nội đô: Có bất công cho taxi truyền thống? Để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội, sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội mới đây đã cho lắp các biển báo cấm xe taxi trên một số tuyến phố nội đô. Động thái trên của sở GTVT Hà Nội ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt của hiệp hội taxi Hà Nội. ]]> Sun, 13 Sep 2020 22:23:00 +0700 Liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em trong gia đình: Phần 'lộ sáng' mới chỉ là bề nổi của 'tảng băng chìm'? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/lien-tiep-xay-ra-nhung-vu-bao-hanh-tre-em-trong-gia-dinh:-phan-lo-sang-moi-chi-la-be-noi-cua-tang-bang-chim-53365.html Liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em trong gia đình: Phần 'lộ sáng' mới chỉ là bề nổi của 'tảng băng chìm'? Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết sốc trước hình ảnh bé gái nhỏ thó, tay bị gẫy, cơ thể nhiều vết bầm tím với đôi mắt hoảng sợ được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh giải cứu ra khỏi “tổ quỷ” của cha đẻ cùng người tình. Bé được giải cứu sau những tiếng kêu khóc xé trời giữa sự bất lực của bà nội và hàng xóm bên ngoài cánh cổng cao cùng sự hung hăng của người bố ruột. Vấn nạn trẻ em bị hành hạ trong chính tổ ấm của mình liên tiếp xảy ra gây phẫn nộ và đã đến mức báo động đỏ... ]]> Fri, 11 Sep 2020 09:33:29 +0700 Trừ điểm GPLX vì vi phạm giao thông: Đừng vì ngại tiêu cực mà không thực hiện https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tru-diem-gplx-vi-vi-pham-giao-thong:-dung-vi-ngai-tieu-cuc-ma-khong-thuc-hien-53352.html Trừ điểm GPLX vì vi phạm giao thông: Đừng vì ngại tiêu cực mà không thực hiện Không thể phủ nhận những ưu điểm của đề xuất trừ điểm trên Giấy phép lái xe (GPLX) đối với người vi phạm giao thông, song rất nhiều ý kiến đã bày tỏ sự lo ngại việc trừ điểm trên bằng lái sẽ làm phát sinh thêm tiêu cực để không bị trừ điểm khi vi phạm. Làm thế nào để hạn chế những tiêu cực này khi đề xuất được áp dụng vào thực tiễn? ]]> Thu, 10 Sep 2020 10:29:28 +0700 Dự kiến hỗ trợ đổi xe máy cũ: Ngân sách có nên chi? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dụ-kién-hõ-trọ-dỏi-xe-máy-cũ:-ngan-sách-có-nen-chi-53311.html Dự kiến hỗ trợ đổi xe máy cũ: Ngân sách có nên chi? Hà Nội dự kiến hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe mới với mức giá đến 4 triệu đồng/xe nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cả người dân và các chuyên gia... ]]> Tue, 08 Sep 2020 10:08:00 +0700 Trừ điểm giấy phép lái xe: Sẽ quản lý và trừ điểm thế nào? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tru-diem-giay-phep-lai-xe:-se-quan-ly-va-tru-diem-the-nao-53275.html Trừ điểm giấy phép lái xe: Sẽ quản lý và trừ điểm thế nào? Bộ Công an đề xuất 28 hành vi và nhóm hành vi bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Nhiều chuyên gia kỳ vọng việc áp dụng trừ điểm GPLX sẽ góp phần giảm tải tai nạn giao thông. ]]> Sun, 06 Sep 2020 15:58:04 +0700 Công ty sản xuất pate Minh Chay sẽ phải bồi thường và đối diện mức phạt nào? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/cong-ty-san-xuat-pate-minh-chay-se-phai-boi-thuong-va-doi-dien-muc-phat-nao-53238.html Công ty sản xuất pate Minh Chay sẽ phải bồi thường và đối diện mức phạt nào? Vụ việc ngộ độc thực phẩm do sản phẩm pate Minh Chay đang khiến nhiều người dân lo lắng và đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân trong trường hợp này? ]]> Fri, 04 Sep 2020 09:18:00 +0700 Từ ngày 4/9, Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 theo hộ gia đình https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-ngay-49-da-nang-xet-nghiem-covid-19-theo-ho-gia-dinh-53219.html Từ ngày 4/9, Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 theo hộ gia đình Việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình tại Đà Nẵng được tiến hành theo các giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 dự kiến lấy mẫu trong các ngày 4-8/9. ]]> Thu, 03 Sep 2020 09:28:00 +0700 Tết Độc lập https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tet-doc-lap-53208.html Tết Độc lập Tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với các bạn bè và đối tác quốc tế, khi xuân sang, người dân Việt Nam có “Tết Dân tộc” và khi tiết trời vào thu, người dân Việt Nam có “Tết Độc lập” - ngày 2/9, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc. ]]> Wed, 02 Sep 2020 12:47:00 +0700 Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chuan-bi-va-tien-hanh-that-tot-dai-hoi-xiii-cua-dang-dua-dat-nuoc-buoc-vao-mot-giai-doan-phat-trien-moi-53200.html Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết: ]]> Tue, 01 Sep 2020 15:54:00 +0700 Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm giấy phép lái xe https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-phu-thong-nhat-y-kien-ve-quy-dinh-tru-diem-giay-phep-lai-xe-53196.html Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm giấy phép lái xe Chính phủ vừa thống nhất việc trừ điểm trong Nghị quyết 123/NQ-CP về chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020 do Chính phủ ban hành ngày 31/8/2020. ]]> Tue, 01 Sep 2020 09:53:00 +0700 Hà Nội cấm phương tiện cao quá 3,5m đi cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi-cam-phuong-tien-cao-qua-35m-di-cau-vuot-hoang-quoc-viet---nguyen-van-huyen-53137.html Hà Nội cấm phương tiện cao quá 3,5m đi cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên Các xe thô sơ và người đi bộ, xe ô tô tải, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5m sẽ bị cấm đi trên cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. ]]> Fri, 28 Aug 2020 08:49:07 +0700 Bộ Y tế kiểm điểm một số bệnh viện lơ là trong phòng chống Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-y-te-kiem-diem-mot-so-benh-vien-lo-la-trong-phong-chong-covid-19-53134.html Bộ Y tế kiểm điểm một số bệnh viện lơ là trong phòng chống Covid-19 Hàng loạt bệnh viện tại Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh bị kiểm điểm vì chưa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. ]]> Thu, 27 Aug 2020 21:17:00 +0700 Sau khi biết điểm thi THPT 2020 các thí sinh cần phải làm gì? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/sau-khi-biet-diem-thi-thpt-2020-cac-thi-sinh-can-phai-lam-gi-53124.html Sau khi biết điểm thi THPT 2020 các thí sinh cần phải làm gì? Hôm nay (27/8), bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trên cả nước. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần lưu ý một số điều sau đây. ]]> Thu, 27 Aug 2020 09:50:56 +0700 Đại biểu Quốc hội sở hữu 2 quốc tịch có vi phạm luật? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-bieu-quoc-hoi-so-huu-2-quoc-tich-co-vi-pham-luat-53117.html Đại biểu Quốc hội sở hữu 2 quốc tịch có vi phạm luật? Liên quan đến thông tin Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) có quốc tịch Cộng hòa Síp (Cyprus), Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuý cho biết, đã nắm được thông tin về việc này và giao các đơn vị chức năng xác minh. ]]> Wed, 26 Aug 2020 14:56:28 +0700 Bộ Công an đề xuất rút thời hạn bằng lái xe xuống còn 5 năm https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-cong-an-de-xuat-rut-thoi-han-bang-lai-xe-xuong-con-5-nam-53111.html Bộ Công an đề xuất rút thời hạn bằng lái xe xuống còn 5 năm Bộ Công an vừa trình Chính phủ Dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe của một số hạng xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như hiện nay. ]]> Tue, 25 Aug 2020 21:35:18 +0700 Thứ trưởng bộ Y tế: Ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-truong-bo-y-te:-o-dich-o-hai-duong-co-ban-duoc-kiem-soat-53062.html Thứ trưởng bộ Y tế: Ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát Ngày 22/8, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông tin về ổ dịch ở Hải Dương. ]]> Sat, 22 Aug 2020 20:54:00 +0700 Đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó do dịch Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-goi-ho-tro-lan-2-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-gap-kho-do-dich-covid-19-53048.html Đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó do dịch Covid-19 Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gói hỗ trợ dành doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu được chấp thuận, đây được xem là gói hỗ trợ thứ 2 sau gói 62.000 tỷ đồng đã được triển khai. ]]> Fri, 21 Aug 2020 14:28:17 +0700 Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các dự án trong khu vực sân bay Nội Bài https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-gtvt-de-nghi-tam-dung-cac-du-an-trong-khu-vuc-san-bay-noi-bai-53043.html Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các dự án trong khu vực sân bay Nội Bài Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội rà soát, tạm dừng các dự án trong khu vực quy hoạch mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài. ]]> Fri, 21 Aug 2020 10:33:07 +0700 Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi-ra-cong-dien-khan-phong-chong-dich-covid-19-52996.html Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch Covid-19 UBND TP. Hà Nội yêu cầu mở rộng đối tượng làm xét nghiệm SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở không rõ nguyên nhân, bệnh nhân nặng, viêm phổi cấp cứu tại bệnh viện. ]]> Tue, 18 Aug 2020 20:36:09 +0700 Hà Nội: Từ 0 giờ ngày 19/8, nhà hàng, quán cà phê thực hiện giãn cách https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi:-tu-0-gio-ngay-198-nha-hang-quan-ca-phe-thuc-hien-gian-cach-52985.html Hà Nội: Từ 0 giờ ngày 19/8, nhà hàng, quán cà phê thực hiện giãn cách Phát biểu tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà hàng, quán cà phê phải thực hiện giãn cách tối thiểu 1m, từ 0h ngày 19/8. ]]> Tue, 18 Aug 2020 09:05:23 +0700 Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-ky-luat-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-gia-lai-52978.html Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Gia Lai về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai vi phạm quy chế làm việc trong chỉ đạo giải quyết vụ án hình sự lừa đảo. ]]> Mon, 17 Aug 2020 21:03:05 +0700 Đắk Lắk công bố kết thúc phong tỏa 4 tuyến phố, chấm dứt cách ly xã hội TP.Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17/8 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dak-lak-cong-bo-ket-thuc-phong-toa-4-tuyen-pho-cham-dut-cach-ly-xa-hoi-tpbuon-ma-thuot-tu-0-gio-ngay-178-52957.html Đắk Lắk công bố kết thúc phong tỏa 4 tuyến phố, chấm dứt cách ly xã hội TP.Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17/8 UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố kết thúc việc phong tỏa 4 tuyến phố và chấm dứt cách ly xã hội TP.Buôn Ma Thuột từ 0 giờ đêm nay. ]]> Sun, 16 Aug 2020 21:13:40 +0700 Hà Nội khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi-khuyen-cao-nguoi-dan-khong-ra-khoi-nha-khi-khong-can-thiet-52951.html Hà Nội khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết. ]]> Sun, 16 Aug 2020 14:27:03 +0700 Quảng Nam công bố đường dây nóng phản ánh thông tin dịch bệnh Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/quang-nam-cong-bo-duong-day-nong-phan-anh-thong-tin-dich-benh-covid-19-52944.html Quảng Nam công bố đường dây nóng phản ánh thông tin dịch bệnh Covid-19 Đường dây nóng với số điện thoại từ cấp tỉnh đến huyện để tiếp nhận phản ánh, giải đáp từng vấn đề quan trọng liên quan đến dịch bệnh Covid-19. ]]> Sat, 15 Aug 2020 22:22:48 +0700 Từ ngày 15/8, Lăng Bác Hồ sẽ mở cửa trở lại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/lang-bac-ho-se-mo-cua-tro-lai-don-khach-den-tham-vieng-bac-tu-ngay-158-52932.html Từ ngày 15/8, Lăng Bác Hồ sẽ mở cửa trở lại Từ ngày 15/8/2020, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại tiếp tục phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sau 1 thời gian tu bổ lại. ]]> Sat, 15 Aug 2020 17:54:59 +0700 Hội Luật gia Việt Nam viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-luat-gia-viet-nam-vieng-dong-chi-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-52927.html Hội Luật gia Việt Nam viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Thay mặt hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long – Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch hội Luật gia Việt Nam thành kính viếng đồng chí Lê Khả Phiêu – Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. ]]> Fri, 14 Aug 2020 21:39:16 +0700 Những hình ảnh về lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nhung-hinh-anh-ve-le-vieng-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-52915.html Những hình ảnh về lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Sáng 14/8, Ban Chấp hành TW Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo hình thức Quốc tang. ]]> Fri, 14 Aug 2020 11:17:15 +0700 Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/le-thuong-co-ru-quoc-tang-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-52908.html Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Đúng 6 giờ sáng 14/8/2020, tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8). ]]> Fri, 14 Aug 2020 08:51:00 +0700 Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/phan-luong-giao-thong-phuc-vu-le-quoc-tang-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-52890.html Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, ngày 13/8, Công an TP. Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế. ]]> Thu, 13 Aug 2020 14:09:00 +0700 Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-tai-chinh-de-nghi-tiep-tuc-chi-tra-phu-cap-tham-nien-cho-giao-vien-52878.html Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên Bộ Tài chính đã có công văn gửi bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực. ]]> Thu, 13 Aug 2020 09:00:11 +0700 Điều hành UBND TP. Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung sẽ là ông Nguyễn Văn Sửu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dièu-hành-ubnd-tp-hà-nọi-thay-ong-nguyẽn-dúc-chung-sẽ-là-ong-nguyẽn-van-sủu-52875.html Điều hành UBND TP. Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung sẽ là ông Nguyễn Văn Sửu Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành hoạt động chung của UBND TP.Hà Nội. ]]> Wed, 12 Aug 2020 22:43:18 +0700 Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-cong-an-de-xuat-cap-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-52866.html Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip Bộ Công an đề xuất Chính phủ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip để tích hợp các thông tin về bảo hiểm, bằng lái... ]]> Wed, 12 Aug 2020 14:15:17 +0700 Khánh Hòa tạm dừng tập trung đông người nơi công cộng kể từ 0 giờ ngày 10/8 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khanh-hoa-tam-dung-tap-trung-dong-nguoi-noi-cong-cong-ke-tu-0-gio-ngay-108-52800.html Khánh Hòa tạm dừng tập trung đông người nơi công cộng kể từ 0 giờ ngày 10/8 Kể từ 0 giờ ngày 10/8, tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng. ]]> Sun, 09 Aug 2020 20:44:18 +0700 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Có thể xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong thời gian tới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chủ-tịch-nguyẽn-dúc-chung:-có-thẻ-xuát-hiẹn-nhièu-ca-mác-covid-19-trong-thòi-gian-tói-52790.html Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Có thể xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong thời gian tới Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ trường hợp bệnh nhân 812 cho thấy, rất có thể trong thời gian tới Hà Nội ghi nhận thêm nhiều ca mắc Covid-19 từ các trường hợp F1. ]]> Sun, 09 Aug 2020 14:43:55 +0700 Chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021 vì dịch Covid-19: Cần sẻ chia trong bối cảnh hiện tại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chua-dieu-chinh-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-vi-dich-covid-19:-can-se-chia-trong-boi-canh-hien-tai-52789.html Chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021 vì dịch Covid-19: Cần sẻ chia trong bối cảnh hiện tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án không điều chỉnh mà tiếp tục thực hiện lương tối thiểu vùng như hiện nay đến hết năm 2021. Việc hoãn tăng lương được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào làn sóng Covid-19 thứ hai. Phương án này sẽ được Hội đồng trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới. ]]> Sun, 09 Aug 2020 14:41:00 +0700 Thêm 34 ca mắc COVID-19, trong đó 32 ca liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 784 ca bệnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/them-34-ca-mac-covid-19-trong-do-32-ca-lien-quan-den-da-nang-viet-nam-co-784-ca-benh-52767.html Thêm 34 ca mắc COVID-19, trong đó 32 ca liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 784 ca bệnh Bản tin 18h sáng ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 34 ca mắc mới COVID-19, trông đó 32 ca liên quan đến Đà Nẵng. Việt Nam có 784 ca bệnh. ]]> Fri, 07 Aug 2020 18:40:00 +0700 Từ hôm nay 7/8, Hà Nội sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-hom-nay-78-ha-noi-se-xu-phat-nguoi-khong-deo-khau-trang-52763.html Từ hôm nay 7/8, Hà Nội sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, từ hôm nay 7/8, Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19. ]]> Fri, 07 Aug 2020 15:17:00 +0700 Lịch nghỉ chính thức ngày Quốc khánh 2/9 năm 2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/lich-nghi-chinh-thuc-ngay-quoc-khanh-29-nam-2020-52747.html Lịch nghỉ chính thức ngày Quốc khánh 2/9 năm 2020 Năm nay, nhân dịp Quốc khánh 2/9 người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày. Nếu đi làm ngày lễ, người lao động sẽ được hưởng ít nhất 300% lương. ]]> Fri, 07 Aug 2020 08:42:05 +0700 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Test nhanh là giải pháp kịp thời https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chủ-tịch-nguyẽn-dúc-chung:-test-nhanh-la-giai-phap-kip-thoi-52743.html Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Test nhanh là giải pháp kịp thời Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc Hà Nội sử dụng test nhanh cho những người nghi nhiễm Covid-19 là giải pháp kịp thời. ]]> Thu, 06 Aug 2020 22:48:15 +0700 Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-khong-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-52721.html Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất năm 2021 sẽ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, tiếp tục thực hiện lương tối thiểu vùng như hiện nay đến hết năm 2021. ]]> Wed, 05 Aug 2020 16:25:00 +0700 Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra nguyên nhân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch bệnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-ubnd-tphcm-chi-ra-nguyen-nhan-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-mua-dich-benh-52715.html Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra nguyên nhân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mùa dịch bệnh Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1 sau kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 20 khóa IX vào tối 4/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trình bày về thực trạng, nguyên nhân của tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép khiến người dân bức xúc. ]]> Wed, 05 Aug 2020 09:38:41 +0700 Chuyên trang Diễn đàn Pháp luật - Pháp Luật Net tuyển dụng phóng viên https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chuyen-trang-dien-dan-phap-luat---phap-luat-net-tuyen-dung-phong-vien-52713.html Chuyên trang Diễn đàn Pháp luật - Pháp Luật Net tuyển dụng phóng viên Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Chuyên trang Diễn đàn Pháp luật thuộc Tạp chí Đời sống và Pháp Luật thông báo tuyển dụng 20 phóng viên làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. ]]> Wed, 05 Aug 2020 09:14:00 +0700 Thủ tướng gửi thư khen cán bộ, nhân viên ngành y tế https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-gui-thu-khen-can-bo-nhan-vien-nganh-y-te-52710.html Thủ tướng gửi thư khen cán bộ, nhân viên ngành y tế Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các cán bộ, nhân viên ngành y tế, những người đang nỗ lực ngày đêm chống dịch Covid-19. ]]> Wed, 05 Aug 2020 07:00:02 +0700 Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bọ-gddt-dè-xuát-thi-tót-nghiẹp-thpt-làm-2-dọt-52668.html Bộ GD&ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án trong kỳ thi THPT tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương chiều 2/8 bàn giải pháp phòng chống dịch Covid-19. ]]> Sun, 02 Aug 2020 18:33:00 +0700 Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-52655.html Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020). ]]> Sat, 01 Aug 2020 20:27:22 +0700 Đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/doi-moi-sang-tao-nang-cao-tinh-thuyet-phuc-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giao-52649.html Đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, quy tụ và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. ]]> Sat, 01 Aug 2020 10:00:32 +0700 Hà Nội đóng cửa tất cả quán karaoke, dừng hoạt động đông người từ 0h ngày 1/8 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi-dong-cua-tat-ca-quan-karaoke-dung-hoat-dong-dong-nguoi-tu-0h-ngay-18-52642.html Hà Nội đóng cửa tất cả quán karaoke, dừng hoạt động đông người từ 0h ngày 1/8 Tất cả các quán bar, karaoke, hàng quán, lễ hội tập trung đông người tại Hà Nội phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/8. ]]> Fri, 31 Jul 2020 22:54:52 +0700 Bộ Y tế tăng cường chi viện nhân lực tới Đà Nẵng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-y-te-tang-cuong-chi-vien-nhan-luc-toi-da-nang-52613.html Bộ Y tế tăng cường chi viện nhân lực tới Đà Nẵng Ngày 30/7, bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch Covid-19. ]]> Thu, 30 Jul 2020 15:54:01 +0700 Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, 1 ca nghi nhiễm https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hà-nọi-ghi-nhạn-1-ca-mác-covid-19-1-ca-nghi-nhiem-52596.html Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, 1 ca nghi nhiễm Thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác nhận, Thủ đô đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19. ]]> Wed, 29 Jul 2020 20:26:03 +0700 Tăng cường thanh kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tang-cuong-thanh-kiem-tra-xu-ly-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-loi-dung-tinh-hinh-dich-benh-de-gam-hang-52586.html Tăng cường thanh kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng Bộ Y tế vừa có công văn số 4026 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thanh kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm. ]]> Wed, 29 Jul 2020 11:07:56 +0700 Người nhập cảnh 'chui' vào Việt Nam có thể bị phạt tù đến 3 năm https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nguoi-nhap-canh-chui-vao-viet-nam-co-the-bi-phat-tu-den-3-nam-52566.html Người nhập cảnh 'chui' vào Việt Nam có thể bị phạt tù đến 3 năm Theo luật sư Lê Cao, người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì xử lý trách nhiệm về mặt hình sự. Theo đó, có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. ]]> Tue, 28 Jul 2020 11:10:54 +0700 Thủ tướng: Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-khong-de-dich-benh-bung-phat-lan-rong-o-da-nang-va-cac-dia-phuong-khac-52559.html Thủ tướng: Không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác Sáng (27/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa qua xuất hiện một số ca dương tính tại TP. Đà Nẵng. ]]> Tue, 28 Jul 2020 07:00:22 +0700 Đà Nẵng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 ở mức nguy cơ cao từ 0h ngày 28/7 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/da-nang-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-19-o-muc-nguy-co-cao-tu-0h-ngay-287-52554.html Đà Nẵng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 ở mức nguy cơ cao từ 0h ngày 28/7 Sáng 27/7, chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung xử lý triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm đối với 3 bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm rất cao: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 3 quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu. ]]> Mon, 27 Jul 2020 12:30:00 +0700 Cục Hàng không cho tăng tối đa chuyến bay đưa khách rời Đà Nẵng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/cuc-hang-khong-cho-tang-toi-da-chuyen-bay-dua-khach-roi-da-nang-52532.html Cục Hàng không cho tăng tối đa chuyến bay đưa khách rời Đà Nẵng Cục Hàng không sẽ tiến hành cấp phép cho các hãng tăng tối đa các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng để giảm số lượng khách du lịch đang lưu trú tại đây. ]]> Sun, 26 Jul 2020 15:29:55 +0700 Yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc ghi tên, địa chỉ người có dấu hiệu cúm khi mua thuốc https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/yeu-cau-co-so-ban-le-thuoc-ghi-ten-dia-chi-nguoi-co-dau-hieu-cum-khi-mua-thuoc-52526.html Yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc ghi tên, địa chỉ người có dấu hiệu cúm khi mua thuốc Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt đã xuất hiện ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, quản lý ca bệnh. ]]> Sun, 26 Jul 2020 09:22:48 +0700 Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, không chủ quan, điều tra, truy vết quyết liệt https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-yeu-cau-binh-tinh-khong-chu-quan-dieu-tra-truy-vet-quyet-liet-52522.html Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, không chủ quan, điều tra, truy vết quyết liệt Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/7 về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ yêu cầu bình tĩnh nhưng không chủ quan; khoanh vùng, dập dịch tích cực ở TP. Đà Nẵng; kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép… ]]> Sat, 25 Jul 2020 22:06:15 +0700 Thêm 2 trường hợp nhập cảnh từ Nga mắc COVID-19, Việt Nam có 415 ca bệnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/them-2-truong-hop-nhap-canh-tu-nga-mac-covid-19-viet-nam-co-415-ca-benh-52508.html Thêm 2 trường hợp nhập cảnh từ Nga mắc COVID-19, Việt Nam có 415 ca bệnh Bản tin lúc 6h ngày 25/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 02 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, nâng tổng số trường hợp mắc tại Việt Nam lên 415 ca. ]]> Sat, 25 Jul 2020 08:04:38 +0700 Thông tin tiếp theo về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thong-tin-tiep-theo-ve-ca-nghi-mac-covid-19-o-da-nang-52502.html Thông tin tiếp theo về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng của Viện Pasteur Nha Trang sáng ngày 24/7 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiến hành xét nghiệm khẳng định. ]]> Fri, 24 Jul 2020 15:22:00 +0700 Bộ Công an xem xét kiến nghị tăng hình phạt với hành vi trộm chó https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-cong-an-xem-xet-kien-nghi-tang-hinh-phat-voi-hanh-vi-trom-cho-52494.html Bộ Công an xem xét kiến nghị tăng hình phạt với hành vi trộm chó Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An, Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp với cơ quan tư pháp rà soát, đánh giá mức độ, hiệu quả của việc áp dụng chế tài xử phạt đối với các hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó). ]]> Fri, 24 Jul 2020 08:49:48 +0700 Từ 1/8, chủ phương tiện có thể làm thủ tục đăng ký xe qua mạng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-18-chu-phuong-tien-co-the-lam-thu-tuc-dang-ky-xe-qua-mang-52465.html Từ 1/8, chủ phương tiện có thể làm thủ tục đăng ký xe qua mạng Chủ xe kê khai thông tin của xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe trực tuyến và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại. ]]> Thu, 23 Jul 2020 08:32:51 +0700 Từ 1/9, không còn phạt người đăng ký khai sinh muộn cho con https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-19-khong-con-phat-nguoi-dang-ky-khai-sinh-muon-cho-con-52447.html Từ 1/9, không còn phạt người đăng ký khai sinh muộn cho con Nghị định 82/2020 mới được Chính phủ ban hành có nhiều quy định mới về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình... ]]> Wed, 22 Jul 2020 09:54:39 +0700 Từ năm 2021 giấy đăng ký xe sẽ làm bằng nhựa dẻo có mã QR https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-nam-2021-giay-dang-ky-xe-se-lam-bang-nhua-deo-co-ma-qr-52446.html Từ năm 2021 giấy đăng ký xe sẽ làm bằng nhựa dẻo có mã QR Giấy đăng ký ôtô, xe máy sẽ chuyển sang loại thẻ nhựa trên nền màu vàng gắn mã QR từ năm 2021. ]]> Wed, 22 Jul 2020 08:26:35 +0700 Chính phủ đồng ý phương án chưa xem xét lập thêm hãng hàng không mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-phu-dong-y-phuong-an-chua-xem-xet-lap-them-hang-hang-khong-moi-52436.html Chính phủ đồng ý phương án chưa xem xét lập thêm hãng hàng không mới Chính phủ đồng ý trước mắt tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong nước và quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam đang hoạt động; việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi (dự kiến năm 2022). ]]> Tue, 21 Jul 2020 14:11:12 +0700 Bộ GD-ĐT đã làm gì khiến giá SGK tăng đột biến? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-gddt-da-lam-gi-khien-gia-sgk-tang-dot-bien-52408.html Bộ GD&ĐT đã làm gì khiến giá SGK tăng đột biến? So với những cuốn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 hiện hành giá chỉ từ 6.000 - 14.000 đồng, SGK “xã hội hóa” sẽ được áp dụng từ năm học 2020 - 2021 dự kiến tăng vọt lên gấp 3 - 4 lần. Một trong những nguyên nhân được cho là do Bộ Giáo dục và Đào tạo thất bại trong việc in bộ SGK lớp 1 mới nên không “đối trọng” được với sản phẩm SGK của đơn vị khác. ]]> Mon, 20 Jul 2020 08:59:34 +0700 Hội Luật gia các cấp có nhiều sáng kiến hoạt động trong thời kỳ Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-luat-gia-cac-cap-co-nhieu-sang-kien-hoat-dong-trong-thoi-ky-covid-19-52367.html Hội Luật gia các cấp có nhiều sáng kiến hoạt động trong thời kỳ Covid-19 Đó là nhận định của ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 cụm thi đua các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ngày 16/7 ở tỉnh Quảng Ngãi. ]]> Fri, 17 Jul 2020 09:08:28 +0700 Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-dong-y-khoi-phuc-van-chuyen-hang-khong-viet-nam---trung-quoc-52300.html Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do nhà chức trách hàng không 2 nước thống nhất. ]]> Mon, 13 Jul 2020 16:21:27 +0700 Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra trung tâm đào tạo lái xe, đăng kiểm https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-giao-thong-van-tai-yeu-cau-kiem-tra-trung-tam-dao-tao-lai-xe-dang-kiem-52290.html Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra trung tâm đào tạo lái xe, đăng kiểm Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ô tô và đăng kiểm trên toàn quốc để đảm bảo ATGT. ]]> Mon, 13 Jul 2020 09:31:17 +0700 Từ 16/7, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi tên người dự định cưới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-167-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan-phai-ghi-ten-nguoi-du-dinh-cuoi-52276.html Từ 16/7, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi tên người dự định cưới Thông tư 04/2020/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/7 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Một trong những điểm mới nổi bật là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ, tên người dự định kết hôn. ]]> Sun, 12 Jul 2020 15:07:17 +0700 Đề xuất thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-thu-phi-oto-vao-trung-tam-tphcm-52248.html Đề xuất thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM Để kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông, UBND TP.HCM đề xuất thu phí ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố, bổ sung phí ô nhiễm môi trường vào danh mục các loại phí, lệ phí. ]]> Fri, 10 Jul 2020 10:05:43 +0700 Xe không giấy tờ vẫn được sang tên đổi chủ từ 1/8 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/xe-khong-giay-to-van-duoc-sang-ten-doi-chu-tu-18-52218.html Xe không giấy tờ vẫn được sang tên đổi chủ từ 1/8 Bộ Công an đưa ra mốc thời gian một năm rưỡi để người dân sang tên các phương tiện đã mua bán nhiều lần và không còn giấy tờ xe. ]]> Wed, 08 Jul 2020 16:41:23 +0700 Chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chi-con-4-truong-hop-csgt-duoc-dung-xe-kiem-tra-52195.html Chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra Nội dung này được đề cập tại Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông. ]]> Tue, 07 Jul 2020 22:05:57 +0700 Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong chống buôn lậu, gian lận thương mại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tang-cuong-trao-doi-chia-se-thong-tin-trong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-52169.html Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong chống buôn lậu, gian lận thương mại Đây là phát biểu kết luận tại cuộc làm việc của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia với TP. Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Hải Phòng về công tác CCHC, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. ]]> Sun, 05 Jul 2020 06:02:40 +0700 Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy kho hóa chất tại Hà Nội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-yeu-cau-dieu-tra-vu-chay-kho-hoa-chat-tai-ha-noi-52162.html Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy kho hóa chất tại Hà Nội Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, đánh giá tác động môi trường vụ cháy kho hóa chất tại quận Long Biên. ]]> Sat, 04 Jul 2020 10:02:00 +0700 Bộ GTVT bỏ quy định bật đèn nhận diện xe máy ban ngày https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-gtvt-bo-quy-dinh-bat-den-nhan-dien-xe-may-ban-ngay-52160.html Bộ GTVT bỏ quy định bật đèn nhận diện xe máy ban ngày Trên cơ sở ý kiến đóng góp của người dân, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi lần 2 đã bỏ quy định bắt buộc xe máy bật đèn cả ngày. ]]> Sat, 04 Jul 2020 09:49:43 +0700 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo 'mục tiêu kép', kiên quyết không để dịch bệnh covid-19 quay trở lại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc:-dam-bao-muc-tieu-kep-kien-quyet-khong-de-dich-benh-covid-19-quay-tro-lai-52132.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo 'mục tiêu kép', kiên quyết không để dịch bệnh covid-19 quay trở lại Sáng nay (2/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, sự kiện diễn ra định kỳ sau nửa chặng đường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm. ]]> Thu, 02 Jul 2020 11:23:58 +0700 Chê người khác béo, lùn, xấu, ế có thể bị phạt đến 16 triệu đồng? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/che-nguoi-khac-beo-lun-xau-e-co-the-bi-phat-den-16-trieu-dong-52131.html Chê người khác béo, lùn, xấu, ế có thể bị phạt đến 16 triệu đồng? Mấy ngày qua, nhiều trang mạng xã hội đưa thông tin từ ngày 1/7 ai chê người khác béo, lùn, xấu, ế… thì có thể bị phạt hoặc phải bồi thường danh dự đến 16 triệu đồng... Vậy thực hư chuyện này ra sao? ]]> Thu, 02 Jul 2020 09:55:57 +0700 Từ 1/7, học sinh tiểu học không phải đóng học phí https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-17-hoc-sinh-tieu-hoc-khong-phai-dong-hoc-phi-52118.html Từ 1/7, học sinh tiểu học không phải đóng học phí Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; học sinh trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền học phí. ]]> Wed, 01 Jul 2020 14:05:00 +0700 Chính sách mới về thuế, bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-sach-moi-ve-thue-bao-hiem-tien-luong-co-hieu-luc-tu-thang-72020-52116.html Chính sách mới về thuế, bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2020 Trong tháng 7/2020, nhiều chính sách mới về thuế, bảo hiểm, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. ]]> Wed, 01 Jul 2020 11:02:26 +0700 Bộ Giao thông lên tiếng về thông tin bằng lái B1 không được điều khiển ô tô https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-giao-thong-len-tieng-ve-thong-tin-bang-lai-b1-khong-duoc-dieu-khien-o-to-52111.html Bộ Giao thông lên tiếng về thông tin bằng lái B1 không được điều khiển ô tô Liên quan đến Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi được dư luận quan tâm, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện (Tổng Cục đường bộ VN) đã trả lời chính thức về thông tin cho rằng bằng lái xe A1 có thể không được lái SH và bằng B1 không được lái ô tô. ]]> Tue, 30 Jun 2020 22:08:17 +0700 Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dai-hoi-dang-bo-co-quan-trung-uong-hoi-luat-gia-viet-nam-lan-iv-nhiem-ky-2020-2025-52083.html Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 Sáng 29/6, hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua đánh giá tổng kết nhiệm kỳ cũ và nhiều nội dung quan trọng để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. ]]> Mon, 29 Jun 2020 14:01:22 +0700 Từ 1/7, thêm 5 trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-17-them-5-truong-hop-duoc-tam-hoan-nghia-vu-dan-quan-tu-ve-52081.html Từ 1/7, thêm 5 trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ Luật Dân quân tự vệ năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Một trong những điểm nổi bật của Luật này là thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ. ]]> Mon, 29 Jun 2020 09:34:24 +0700 Từ 1/7, đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-17-dong-cua-1-duong-bang-san-bay-tan-son-nhat-de-sua-chua-52076.html Từ 1/7, đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định đóng cửa một đường cất hạ cánh, một số đường lăn để thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. ]]> Mon, 29 Jun 2020 06:58:35 +0700 Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô lắp ráp trong nước từ 28/6 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-thuc-giam-50-le-phi-truoc-ba-xe-o-to-lap-rap-trong-nuoc-tu-286-52066.html Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô lắp ráp trong nước từ 28/6 Kể từ hôm nay (28/6), khách hàng mua xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. ]]> Sun, 28 Jun 2020 14:56:18 +0700 Ghi nhầm hóa đơn gấp hàng chục lần, từ chức vì một lần cúp điện https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ghi-nham-hoa-don-gap-hang-chuc-lan-tu-chuc-vi-mot-lan-cup-dien-52031.html Ghi nhầm hóa đơn gấp hàng chục lần, từ chức vì một lần cúp điện Một sự mất tín, vạn sự mất tin. Chữ tín bởi vậy mà nhiều khi được các doanh nghiệp, các công ty thậm chí coi trọng và gìn giữ hơn... vàng. Có khi chỉ vì một sơ sẩy làm lung lay chữ tín mà sụp đổ cả một "đế chế" kinh doanh, hay một công ty đang làm ăn phát đạt. Ở phạm vi hẹp hơn, mất chữ tín với một người đôi khi là đánh mất luôn cả tương lai. ]]> Fri, 26 Jun 2020 09:30:10 +0700 Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần có cách thông báo về giá điện cho bà con dễ hiểu hơn https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bi-thu-nguyen-thien-nhan:-can-co-cach-thong-bao-ve-gia-dien-cho-ba-con-de-hieu-hon-52010.html Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần có cách thông báo về giá điện cho bà con dễ hiểu hơn Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay, dưới góc độ của người tiêu dùng thấy rằng ghi một giá điện sẽ dễ hiểu hơn. ]]> Thu, 25 Jun 2020 06:08:47 +0700 Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-hoi-luat-gia-viet-nam-cung-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-can-tho-51990.html Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ Ngày 23/6, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. ]]> Tue, 23 Jun 2020 21:43:00 +0700 Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoa-don-tien-dien-tang-vot-thu-tuong-yeu-cau-tap-doan-dien-luc-viet-nam-lam-ro-51975.html Hóa đơn tiền điện tăng vọt, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ Trước thông tin dư luận phản ánh về việc thời gian qua hóa đơn tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. ]]> Tue, 23 Jun 2020 06:44:18 +0700 Nhà báo Hà Đăng bật mí bí quyết 'kiềng ba chân' vững vàng nghề báo https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nha-bao-ha-dang-bat-mi-bi-quyet-kieng-ba-chan-vung-vang-nghe-bao-51944.html Nhà báo Hà Đăng bật mí bí quyết 'kiềng ba chân' vững vàng nghề báo Bén duyên với nghề báo từ những năm tháng còn vương khói lửa chiến tranh, nhà báo lão thành Hà Đăng đã nếm trải qua những chặng đường làm báo khác nhau. 70 năm trôi qua, tình yêu với nghề báo vẫn vẹn nguyên, nóng hổi trong trái tim, ông không ngại chia sẻ bí quyết “kiềng ba chân” cho những đồng nghiệp lớp sau. ]]> Sun, 21 Jun 2020 11:50:09 +0700 Để báo chí đồng hành cùng Chính phủ, vì đất nước hùng cường https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-bao-chi-dong-hanh-cung-chinh-phu-vi-dat-nuoc-hung-cuong-51943.html Để báo chí đồng hành cùng Chính phủ, vì đất nước hùng cường Báo chí là công cụ, là vũ khí quan trọng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, định hướng nhận thức và hướng dẫn hành động cho công chúng, cũng như là công cụ tham gia quản lý xã hội, giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức lối sống. ]]> Sun, 21 Jun 2020 05:41:46 +0700 Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-thuc-chua-tang-luong-co-so-tu-172020-51922.html Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020 Chiều 19/6, Quốc hội đã quyết định việc chưa tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1/7/2020. ]]> Fri, 19 Jun 2020 22:20:47 +0700 Việt Nam từng bước nối lại việc đi lại với các nước trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/viet-nam-tung-buoc-noi-lai-viec-di-lai-voi-cac-nuoc-tren-co-so-bao-dam-tuan-thu-cac-bien-phap-phong-dich-covid-19-51906.html Việt Nam từng bước nối lại việc đi lại với các nước trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại việc đi lại trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không được để lây lan dịch bệnh. ]]> Thu, 18 Jun 2020 19:10:07 +0700 Đề xuất không tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non lên 60 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-khong-tang-tuoi-nghi-huu-cua-giao-vien-mam-non-len-60-51872.html Đề xuất không tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non lên 60 Từ 55 tuổi trở đi, giáo viên mầm non sẽ không còn đảm bảo sức khoẻ để thực hiện các thao tác chuyên môn như múa, hát hay đón đỡ trẻ. Dó đó, cần cân nhắc khi tăng tuổi nghỉ hưu với nhóm lao động này. ]]> Wed, 17 Jun 2020 09:51:28 +0700 Phó Thủ tướng chúc mừng những người làm báo cả nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-chuc-mung-nhung-nguoi-lam-bao-ca-nuoc-51868.html Phó Thủ tướng chúc mừng những người làm báo cả nước Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). ]]> Tue, 16 Jun 2020 15:17:58 +0700 Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội họp về vụ tử tù Hồ Duy Hải https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/uy-ban-tu-phap-cua-quoc-hoi-hop-ve-vu-tu-tu-ho-duy-hai-51859.html Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội họp về vụ tử tù Hồ Duy Hải Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể về vụ án tử tù Hồ Duy Hải. ]]> Tue, 16 Jun 2020 10:31:21 +0700 Thủ tướng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-gui-thu-chuc-mung-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-51828.html Thủ tướng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi tới các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu nói riêng và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm báo cả nước nói chung những tình cảm gắn bó thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. ]]> Sun, 14 Jun 2020 10:12:30 +0700 Từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tung-buoc-mo-lai-cac-chuyen-bay-thuong-mai-quoc-te-51781.html Từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế Về việc mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố các vùng, địa bàn an toàn (với tiêu chí cụ thể như trong vòng 30 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế một cách chắn chắn... ]]> Thu, 11 Jun 2020 14:55:39 +0700 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-51774.html Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. ]]> Thu, 11 Jun 2020 11:14:33 +0700 Phó thủ tướng giao 3 bộ ngành lên kế hoạch nghỉ hè, nghỉ lễ để kích cầu du lịch sau Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-giao-3-bo-nganh-len-ke-hoach-nghi-he-nghi-le-de-kich-cau-du-lich-sau-covid-19-51770.html Phó thủ tướng giao 3 bộ ngành lên kế hoạch nghỉ hè, nghỉ lễ để kích cầu du lịch sau Covid-19 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu 3 bộ ngành phối hợp lên kế hoạch nghỉ lễ, nghỉ hè sao cho phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch. ]]> Thu, 11 Jun 2020 09:26:08 +0700 Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-dong-y-mo-lai-dich-vu-karaoke-vu-truong-51737.html Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại; giao Ban Chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế... ]]> Tue, 09 Jun 2020 15:49:17 +0700 Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ sử dụng thêm ngựa nội địa cho lực lượng kỵ binh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-truong-to-lam:-se-su-dung-them-ngua-noi-dia-cho-luc-luong-ky-binh-51723.html Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ sử dụng thêm ngựa nội địa cho lực lượng kỵ binh Theo Bộ trưởng bộ Công an, Bộ sẽ tiếp tục nội địa hoá, sử dụng thêm các giống ngựa trong nước, ví dụ như ngựa Bắc Hà, ngựa của đồng bào vùng núi, quen thuộc với địa bàn vào Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh. ]]> Tue, 09 Jun 2020 09:31:16 +0700 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2019 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-dieu-le-hoi-luat-gia-viet-nam-nam-2019-51716.html Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2019 Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 13/9/2019. ]]> Mon, 08 Jun 2020 19:42:04 +0700 Phê chuẩn Tờ trình 2 Hiệp định FTA của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/phe-chuan-to-trinh-2-hiep-dinh-fta-cua-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-51704.html Phê chuẩn Tờ trình 2 Hiệp định FTA của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Phiên họp sáng 8/6, Quốc hội đã phê chuẩn Tờ trình của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bấm nút thông qua Hiệp định thương mại tự do EVFTA và EVIPA-hai hiệp định có giá trị lớn nhất từ trước tới nay. ]]> Mon, 08 Jun 2020 09:42:56 +0700 Hôm nay, Quốc hội 'duyệt' những quyết sách kinh tế quan trọng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hom-nay-quoc-hoi-duyet-nhung-quyet-sach-kinh-te-quan-trong-51701.html Hôm nay, Quốc hội 'duyệt' những quyết sách kinh tế quan trọng Trong ngày 8/6, Quốc hội biểu quyết thông qua những hiệp định kinh tế quan trọng và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. ]]> Mon, 08 Jun 2020 08:27:35 +0700 Thủ tướng đề nghị Quảng Trị khẩn trương kiện toàn nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-de-nghi-quang-tri-khan-truong-kien-toan-nhan-su-chu-tich-ubnd-tinh-51676.html Thủ tướng đề nghị Quảng Trị khẩn trương kiện toàn nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng Chính phủ đã có văn bản nêu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tỉnh, ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh này... ]]> Sat, 06 Jun 2020 10:58:48 +0700 Hội Luật gia Việt Nam và hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết hợp tác https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hoi-luat-gia-viet-nam-va-hoi-chu-thap-do-viet-nam-ky-ket-hop-tac-51610.html Hội Luật gia Việt Nam và hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết hợp tác Sáng 2/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hội Chữ thập đỏ và hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2020-2025. ]]> Tue, 02 Jun 2020 15:26:13 +0700 Hà Nội đề xuất tự làm 2 tuyến đường sắt đô thị hơn 100.000 tỷ bằng vốn của thành phố https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi-de-xuat-tu-lam-2-tuyen-duong-sat-do-thi-hon-100000-ty-bang-von-cua-thanh-pho-51589.html Hà Nội đề xuất tự làm 2 tuyến đường sắt đô thị hơn 100.000 tỷ bằng vốn của thành phố Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, nếu Quốc hội cho cơ chế đặc thù, Hà Nội sẽ tự dùng nguồn vốn của thành phố để làm 2 tuyến đường sắt đô thị trị giá hơn 100.000 tỷ đồng. ]]> Mon, 01 Jun 2020 15:34:34 +0700 Bộ trưởng, Thứ trưởng tự ‘nghiêm khắc phê bình' vì chậm thu phí không dừng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bọ-truỏng-thú-truỏng-tụ-nghiem-khac-phe-binh-vi-cham-thu-phi-khong-dung-51565.html Bộ trưởng, Thứ trưởng tự ‘nghiêm khắc phê bình' vì chậm thu phí không dừng Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và một Thứ trưởng phụ trách dự án thu phí không dừng, đã tự nhận hình thức “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”. ]]> Sun, 31 May 2020 21:46:41 +0700 Chính phủ đồng ý giảm hàng loạt thuế và lãi suất cho vay https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-phu-dong-y-giam-hang-loat-thue-va-lai-suat-cho-vay-51559.html Chính phủ đồng ý giảm hàng loạt thuế và lãi suất cho vay Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có giảm nhiều khoản thuế, phí và lãi suất cho vay. ]]> Sun, 31 May 2020 13:06:57 +0700 Chính phủ chính thức cho phép giảm 50% phí trước bạ đối với xe trong nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chinh-phu-chinh-thuc-cho-phep-giam-50-phi-truoc-ba-doi-voi-xe-trong-nuoc-51547.html Chính phủ chính thức cho phép giảm 50% phí trước bạ đối với xe trong nước Chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. ]]> Sat, 30 May 2020 10:40:48 +0700 Hôm nay 27/5, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hom-nay-275-quoc-hoi-thao-luan-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em-51470.html Hôm nay 27/5, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em Quốc hội dành trọn ngày 27/5 để thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. ]]> Wed, 27 May 2020 06:20:00 +0700 Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chi-thi-tang-cuong-phong-ngua-xu-ly-hoat-dong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-51456.html Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ]]> Tue, 26 May 2020 09:30:00 +0700 Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải thích lý do hoãn tăng lương vào 1/7 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-truong-bo-noi-vu-giai-thich-ly-do-hoan-tang-luong-vao-17-51399.html Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải thích lý do hoãn tăng lương vào 1/7 Theo Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, việc chưa tăng lương tác động làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch Covid-19. ]]> Fri, 22 May 2020 16:14:39 +0700 Đánh giá viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/danh-gia-vien-chuc-thay-doi-nhu-the-nao-tu-ngay-17-51387.html Đánh giá viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7? Từ ngày 1/7, Luật sửa đổi Luật Viên chức năm 2019 chính thức có hiệu lực sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến đánh giá viên chức. ]]> Fri, 22 May 2020 09:43:09 +0700 Ngày 22/5, Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ngay-225-quoc-hoi-thao-luan-du-kien-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2021-51383.html Ngày 22/5, Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, sáng 22/5, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. ]]> Fri, 22 May 2020 06:52:18 +0700 Kiểm toán Nhà nước đề nghị giảm thời gian thu phí 56,4 năm đối với 7 dự án BOT https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/kiem-toan-nha-nuoc-de-nghi-giam-thoi-gian-thu-phi-564-nam-doi-voi-7-du-an-bot-51363.html Kiểm toán Nhà nước đề nghị giảm thời gian thu phí 56,4 năm đối với 7 dự án BOT Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm trừ chi phí đầu tư 665,8 tỷ đồng, giảm thời gian thu phí của 7/9 dự án với tổng cộng 56,4 năm. ]]> Thu, 21 May 2020 08:46:06 +0700 Hôm nay 20/5, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, trực tuyến từ Nhà Quốc hội tới 63 đoàn https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/hom-nay-205-quoc-hoi-khai-mac-ky-hop-thu-9-truc-tuyen-tu-nha-quoc-hoi-toi-63-doan-51340.html Hôm nay 20/5, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, trực tuyến từ Nhà Quốc hội tới 63 đoàn Sáng nay ( 20/5), kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc và dự kiến làm việc trong 19 ngày (không kể ngày nghỉ). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có phát biểu khai mạc kỳ họp. ]]> Wed, 20 May 2020 08:07:00 +0700 Thủ tướng đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho loạt ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-dong-y-giam-50-le-phi-truoc-ba-cho-loat-o-to-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc-51337.html Thủ tướng đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho loạt ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Thủ tướng Chính thủ vừa thông qua đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe ô tô lắp ráp trong nước nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, kích thích tiêu dùng sau sự sụt giảm mạnh của toàn thị trường ô tô. ]]> Tue, 19 May 2020 21:04:27 +0700 Vẻ đẹp bông hồng 5 thập kỷ Bác tặng nữ phiên dịch Cuba https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ve-dep-bong-hong-5-thap-ky-bac-tang-nu-phien-dich-cuba-51323.html Vẻ đẹp bông hồng 5 thập kỷ Bác tặng nữ phiên dịch Cuba Có một nữ phiên dịch người Cuba đã ép khô bông hồng và lưu giữ cẩn thận suốt hơn 5 thập kỷ qua. Bà Ivonne Suárez Roche trân quý bông hồng vì đó là bông hồng bà được chính Bác Hồ trao tặng. ]]> Tue, 19 May 2020 08:16:03 +0700 Đường phố Thủ đô trang hoàng cờ hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/duong-pho-thu-do-trang-hoang-co-hoa-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-nhat-bac-51311.html Đường phố Thủ đô trang hoàng cờ hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Những ngày này, phố phường Hà Nội rực rỡ với sắc cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu… mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). ]]> Mon, 18 May 2020 14:02:00 +0700 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-ho-chi-minh-voi-cong-an-nhan-dan-51300.html Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân”. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết: ]]> Mon, 18 May 2020 06:53:00 +0700 Quyết không để dịch bệnh quay trở lại https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/quyet-khong-de-dich-benh-quay-tro-lai-51283.html Quyết không để dịch bệnh quay trở lại Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 182/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 15/5/2020. ]]> Sat, 16 May 2020 10:40:20 +0700 Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/mot-so-van-de-can-dac-biet-quan-tam-trong-cong-tac-chuan-bi-nhan-su-dai-hoi-xiii-cua-dang-51235.html Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. ]]> Thu, 14 May 2020 06:32:00 +0700 5 đối tượng được hưởng tiền trợ cấp do dịch Covid-19 đợt 2 tại Hà Nội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/5-doi-tuong-duoc-huong-tien-tro-cap-do-dich-covid-19-dot-2-tai-ha-noi-51226.html 5 đối tượng được hưởng tiền trợ cấp do dịch Covid-19 đợt 2 tại Hà Nội 5 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng trên địa bàn thành phố liên quan đến người lao động, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn. ]]> Wed, 13 May 2020 13:50:41 +0700 Đề xuất miễn, giảm phí bảo trì đường bộ 3 tháng cho ngành vận tải https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-mien-giam-phi-bao-tri-duong-bo-3-thang-cho-nganh-van-tai-51209.html Đề xuất miễn, giảm phí bảo trì đường bộ 3 tháng cho ngành vận tải Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có chỉ đạo về việc miễn, giảm phí bảo trì đường bộ cho doanh nghiệp (DN) vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong 3 tháng. ]]> Tue, 12 May 2020 14:41:32 +0700 Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-12-51192.html Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa khai mạc sáng nay (11/5) tại Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 11-14/5. ]]> Mon, 11 May 2020 10:33:52 +0700 Thủ tướng chỉ ra 3 điều mà doanh nghiệp cần giữ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chi-ra-3-dieu-ma-doanh-nghiep-can-giu-51165.html Thủ tướng chỉ ra 3 điều mà doanh nghiệp cần giữ Kết luận Hội nghị với doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng tất cả doanh nghiệp đang chờ tiếng nói giải quyết nhanh của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các địa phương. Không được đổ qua, đổ lại làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. ]]> Sat, 09 May 2020 14:27:45 +0700 Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-2-phuong-an-giam-tru-muc-dong-bhyt-theo-ho-gia-dinh-51159.html Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. ]]> Sat, 09 May 2020 10:07:48 +0700 Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra mua gạo dự trữ quốc gia https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-tai-chinh-cong-bo-ket-qua-thanh-tra-mua-gao-du-tru-quoc-gia-51135.html Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra mua gạo dự trữ quốc gia Theo quy định, 24 doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng với số gạo trúng thầu 170.300 tấn đã phải nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền đảm bảo dự thầu là 27,9 tỷ đồng. ]]> Fri, 08 May 2020 08:01:38 +0700 Thủ tướng: Tiếp tục giảm ‘giãn cách xã hội’ thế nào để trở lại hoạt động bình thường https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-tiep-tuc-giam-gian-cach-xa-hoi-the-nao-de-tro-lai-hoat-dong-binh-thuong-51119.html Thủ tướng: Tiếp tục giảm ‘giãn cách xã hội’ thế nào để trở lại hoạt động bình thường Sáng 7/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Chỉ đạo quốc gia báo cáo tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp mới. ]]> Thu, 07 May 2020 09:30:05 +0700 Bộ GTVT đề xuất phạt người vượt đèn xanh khi nút giao ùn tắc https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-gtvt-de-xuat-phat-nguoi-vuot-den-xanh-khi-nut-giao-un-tac-51103.html Bộ GTVT đề xuất phạt người vượt đèn xanh khi nút giao ùn tắc Nếu Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được thông qua thì trường hợp nút giao ùn tắc, kể cả có đèn xanh các phương tiện vẫn phải dừng lại. Nếu cố vượt có thể bị xử phạt. ]]> Wed, 06 May 2020 15:12:05 +0700 Thủ tướng: Phấn đấu GDP tăng trưởng trên 5% https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-phan-dau-gdp-tang-truong-tren-5-51090.html Thủ tướng: Phấn đấu GDP tăng trưởng trên 5% Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế, phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%, chứ không phải như dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là Việt Nam chỉ có thể tăng trưởng 2,7%. Muốn như vậy, cần tập trung 5 mũi đột phá. ]]> Wed, 06 May 2020 08:32:09 +0700 Sinh đủ 2 con được giảm thuế thu nhập, ưu tiên mua nhà ở xã hội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/sinh-du-2-con-duoc-giam-thue-thu-nhap-uu-tien-mua-nha-o-xa-hoi-51081.html Sinh đủ 2 con được giảm thuế thu nhập, ưu tiên mua nhà ở xã hội Thủ tướng đề nghị thí điểm biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con như: giảm thuế thu nhập cá nhân; ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên cho con vào các trường công lập... ]]> Tue, 05 May 2020 14:10:39 +0700 Dự kiến 0 giờ ngày 6/5 sẽ công bố kết thúc thời hạn cách ly đối với Hạ Lôi https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/du-kien-0-gio-ngay-65-se-cong-bo-ket-thuc-thoi-han-cach-ly-doi-voi-ha-loi-51067.html Dự kiến 0 giờ ngày 6/5 sẽ công bố kết thúc thời hạn cách ly đối với Hạ Lôi Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn khi nhịp sống trở lại bình thường, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vào chiều 4/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, đặc biệt là trong các trường học, bệnh viện khi hoạt động trở lại bình thường. ]]> Tue, 05 May 2020 06:19:27 +0700 Thủ tướng: Nhất định chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng trên tất cả các mặt trận https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-nhat-dinh-chung-ta-se-tiep-tuc-chien-thang-tren-tat-ca-cac-mat-tran-51036.html Thủ tướng: Nhất định chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng trên tất cả các mặt trận Sáng 3/5, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh, với lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết vì một đất nước Việt Nam phát triển hùng mạnh, thịnh vượng, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng trên tất cả các mặt trận, không chỉ trên mặt trận chống dịch bệnh COVID-19, mà còn chiến thắng trên lĩnh vực kinh tế. ]]> Sun, 03 May 2020 12:51:00 +0700 Từ Ngày Thống nhất nghĩ về 'Điều mong muốn cuối cùng' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tu-ngay-thong-nhat-nghi-ve-dieu-mong-muon-cuoi-cung-50989.html Từ Ngày Thống nhất nghĩ về 'Điều mong muốn cuối cùng' Đúng 11h30 ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. ]]> Thu, 30 Apr 2020 11:13:49 +0700 Những điểm cơ bản của dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/nhung-diem-co-ban-cua-du-thao-phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-2020-50966.html Những điểm cơ bản của dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ những nội dung cơ bản của dự thảo phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm 2020. ]]> Wed, 29 Apr 2020 06:34:00 +0700 Bộ Lao động đưa ra lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-lao-dong-dua-ra-lo-trinh-cu-the-tang-tuoi-nghi-huu-tu-nam-2021-50960.html Bộ Lao động đưa ra lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 Lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021 với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối nữ. ]]> Tue, 28 Apr 2020 16:25:34 +0700 Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/viet-nam-da-co-ban-day-lui-duoc-covid-19-50956.html Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19 Chiều nay, 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. ]]> Tue, 28 Apr 2020 14:42:13 +0700 Thủ tướng chỉ đạo xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-vi-pham-trong-su-dung-kinh-phi-phong-chong-dich-covid-19-50942.html Thủ tướng chỉ đạo xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định những vi phạm pháp luật trong thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. ]]> Tue, 28 Apr 2020 08:15:46 +0700 Sản xuất thành công sinh phẩm mới, Việt Nam làm chủ 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/san-xuat-thanh-cong-sinh-pham-moi-viet-nam-lam-chu-2-phuong-phap-xet-nghiem-covid-19-50936.html Sản xuất thành công sinh phẩm mới, Việt Nam làm chủ 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19 Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), sáng 27/4. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. ]]> Mon, 27 Apr 2020 19:35:12 +0700 Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/mot-so-van-de-can-duoc-dac-biet-quan-tam-trong-cong-tac-chuan-bi-nhan-su-dai-hoi-xiii-cua-dang-50925.html Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. ]]> Mon, 27 Apr 2020 09:26:54 +0700 Truyền thông nước ngoài nêu bật kinh nghiệm chống dịch COVID-19 của Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/truyen-thong-nuoc-ngoai-neu-bat-kinh-nghiem-chong-dich-covid-19-cua-viet-nam-50915.html Truyền thông nước ngoài nêu bật kinh nghiệm chống dịch COVID-19 của Việt Nam Trong chuyên mục tổng quan hằng tuần "Việt Nam trên báo chí nước ngoài" phát đêm 25/4, đài Sputnik (Nga) đã liệt kê một số bài viết của truyền thông quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. ]]> Sun, 26 Apr 2020 16:22:14 +0700 Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/mot-so-van-de-can-dac-biet-quan-tam-ve-chuan-bi-nhan-su-dai-hoi-xiii-50919.html Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. ]]> Sun, 26 Apr 2020 16:21:00 +0700 Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dieu-kien-thu-tuc-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-50911.html Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. ]]> Sun, 26 Apr 2020 07:45:00 +0700 Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chi-thi-tiep-tuc-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-50903.html Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. ]]> Sat, 25 Apr 2020 14:09:11 +0700 Vì sao đã âm tính còn dương tính trở lại? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vi-sao-da-am-tinh-con-duong-tinh-tro-lai-50898.html Vì sao đã âm tính còn dương tính trở lại? Sáng 25/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, số ca mắc hiện vẫn là 270 ca. Cũng theo Ban Chỉ đạo có 5 trường hợp bệnh nhân dương tính trở lại sau khi âm tính. ]]> Sat, 25 Apr 2020 10:45:03 +0700 Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến và cấp biển số xe theo yêu cầu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-cong-an-de-xuat-dau-gia-truc-tuyen-va-cap-bien-so-xe-theo-yeu-cau-50896.html Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến và cấp biển số xe theo yêu cầu Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đề xuất trên nhằm bổ sung các lựa chọn cho người dân trong việc đăng ký, cấp biển số xe; tạo ra sự cạnh tranh, công khai và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. ]]> Sat, 25 Apr 2020 09:20:51 +0700 Vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vua-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-vua-tao-dieu-kien-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-50874.html Vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 20 và 22/4/2020. ]]> Fri, 24 Apr 2020 09:04:11 +0700 Chủ tịch Hà Nội: Hàng ăn, uống và xe công nghệ được hoạt động trở lại từ 0h ngày 23/4 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-ha-noi:-hang-an-uong-va-xe-cong-nghe-duoc-hoat-dong-tro-lai-tu-0h-ngay-234-50848.html Chủ tịch Hà Nội: Hàng ăn, uống và xe công nghệ được hoạt động trở lại từ 0h ngày 23/4 Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, một số dịch vụ như cửa hàng ăn, uống, xe công nghệ... được hoạt động trở lại từ 0h ngày 23/4. Nghiêm cấm không cho các quán trà đá, trà chanh ngồi ở vỉa hè. ]]> Wed, 22 Apr 2020 21:30:00 +0700 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành bỏ Sổ hộ khẩu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-tan-thanh-bo-so-ho-khau-50845.html Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành bỏ Sổ hộ khẩu Chiều 22/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Cư trú (sửa đổi) với đa số ý kiến tán thành bỏ Sổ hộ khẩu và nhiều quy định khác liên quan quản lý dân cư theo hướng đơn giản, hiện đại, tránh phiền hà… ]]> Wed, 22 Apr 2020 20:12:17 +0700 Một số huyện của Hà Nội thuộc nhóm 'nguy cơ cao' tiếp tục cách ly xã hội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/mot-so-huyen-cua-ha-noi-thuoc-nhom-nguy-co-cao-tiep-tuc-cach-ly-xa-hoi-50844.html Một số huyện của Hà Nội thuộc nhóm 'nguy cơ cao' tiếp tục cách ly xã hội Thủ tướng xếp Hà Nội là địa phương “có nguy cơ”, nhưng một số địa phương của Hà Nội “nguy cơ cao” như huyện như Mê Linh, Hạ Lôi, Thường Tín và một số nơi có ca nhiễm chưa qua 14 ngày thì phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội. ]]> Wed, 22 Apr 2020 19:00:28 +0700 Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chống dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chu-tri-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-chong-dich-covid-19-50841.html Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chống dịch COVID-19 Chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc xem xét danh sách các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ và đưa ra các quyết sách mới. ]]> Wed, 22 Apr 2020 17:04:00 +0700 Dịch COVID-19: Đề nghị Thủ tướng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa với Hà Nội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dich-covid-19:-de-nghi-thu-tuong-ap-dung-chi-thi-16ct-ttg-them-1-tuan-nua-voi-ha-noi-50838.html Dịch COVID-19: Đề nghị Thủ tướng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa với Hà Nội Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, việc thực thi hiệu quả và nhất là tuyên truyền tốt, nên cả hệ thống xã hội đồng lòng và cùng vào cuộc. Khi tình hình có diễn biến xấu, nhanh, công tác thông tin được làm tốt nên về cơ bản, toàn xã hội và bộ máy chính quyền không bị động hay hoảng loạn. ]]> Wed, 22 Apr 2020 14:01:00 +0700 Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo giảm giá một số mặt hàng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-tiep-tuc-chi-dao-giam-gia-mot-so-mat-hang-50826.html Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo giảm giá một số mặt hàng Sáng nay, 21/4, kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Thủ tướng nêu rõ khả năng hoàn toàn kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm nay; yêu cầu thực hiện các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để sớm giảm giá thịt lợn về khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg, bình ổn giá gạo, giảm giá điện, giá nước và một số mặt hàng khác… ]]> Wed, 22 Apr 2020 07:33:14 +0700 Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chuc-mung-70-nam-thanh-lap-hoi-nha-bao-viet-nam-50810.html Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. ]]> Mon, 20 Apr 2020 16:11:00 +0700 Thủ tướng lưu ý Hà Nội xử lý 4 tồn tại kéo dài https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-luu-y-ha-noi-xu-ly-4-ton-tai-keo-dai-50809.html Thủ tướng lưu ý Hà Nội xử lý 4 tồn tại kéo dài Kết luận cuộc làm việc với TP. Hà Nội kéo dài gần 4 tiếng rưỡi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nội phải khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển trong điều kiện khác nhau trong nền kinh tế đang có nhiều thay đổi và lưu ý Hà Nội xử lý 4 tồn tại kéo dài. ]]> Mon, 20 Apr 2020 15:58:14 +0700 Sẵn sàng 'chung sống an toàn' nhưng tuyệt đối không chủ quan https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/san-sang-chung-song-an-toan-nhung-tuyet-doi-khong-chu-quan-50808.html Sẵn sàng 'chung sống an toàn' nhưng tuyệt đối không chủ quan Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các bộ ngành khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành thêm các hướng dẫn, quy định để sẵn sàng “chung sống an toàn” nhưng tuyệt đối không chủ quan. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh trách nhiệm của các địa phương là hết sức quan trọng. ]]> Mon, 20 Apr 2020 14:59:12 +0700 Thủ tướng làm việc với TP. Hà Nội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-lam-viec-voi-tp-ha-noi-50804.html Thủ tướng làm việc với TP. Hà Nội Sáng nay (20/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP. Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm của 9 tháng cuối năm. ]]> Mon, 20 Apr 2020 14:38:00 +0700 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 6 dự án luật tại Phiên họp thứ 44 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-6-du-an-luat-tai-phien-hop-thu-44-50787.html Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 6 dự án luật tại Phiên họp thứ 44 Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 20/4, Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 20-28/4/2020. ]]> Sun, 19 Apr 2020 12:17:07 +0700 Điều tiết linh hoạt đảm bảo an ninh lương thực https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dieu-tiet-linh-hoat-dam-bao-an-ninh-luong-thuc-50785.html Điều tiết linh hoạt đảm bảo an ninh lương thực Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép xuất khẩu gạo trở lại nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn biến khó lường. ]]> Sun, 19 Apr 2020 12:12:39 +0700 Điềm tĩnh trong bão, đó là Việt Nam https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/diem-tinh-trong-bao-do-la-viet-nam-50765.html Điềm tĩnh trong bão, đó là Việt Nam Giữ được tâm thế bình thường ở mức cao nhất có thể trong bối cảnh cả thế giới đảo lộn bất thường vì COVID-19, đó chính là điều phi thường mà Việt Nam đã làm được trong cuộc chiến với dịch bệnh. Điềm tĩnh trong bão, đó là Việt Nam. ]]> Sat, 18 Apr 2020 07:20:43 +0700 Thời của Tạp chí (phần 6):'Chìa khóa' mang tên khác biệt https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thoi-cua-tap-chi-phan-6:chia-khoa-mang-ten-khac-biet-50754.html Thời của Tạp chí (phần 6):'Chìa khóa' mang tên khác biệt Họ có quyền không cần biết mình đang đọc báo hay tạp chí, họ chỉ cần biết đó là thông tin mà họ thấy hấp dẫn và hữu ích. ]]> Fri, 17 Apr 2020 07:42:00 +0700 Thủ tướng đồng ý tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở 12 tỉnh có nguy cơ cao đến hết ngày 30/4 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-dong-y-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-16-o-12-tinh-co-nguy-co-cao-den-het-ngay-304-50730.html Thủ tướng đồng ý tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở 12 tỉnh có nguy cơ cao đến hết ngày 30/4 Kết luận tại cuộc họp bàn về phương án cách ly xã hội tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án đối với 12 địa phương có nguy cơ cao sẽ thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy theo tình hình cụ thể. ]]> Wed, 15 Apr 2020 18:19:00 +0700 Thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện 'cách ly xã hội' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thong-nhat-kien-nghi-thu-tuong-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-50726.html Thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện 'cách ly xã hội' Trong cuộc họp sáng 15/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã bàn thảo và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện "cách ly xã hội" để phòng, chống dịch bệnh. ]]> Wed, 15 Apr 2020 18:00:00 +0700 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-hoat-dong-cua-hoi-nha-bao-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-50723.html Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới Ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. ]]> Wed, 15 Apr 2020 13:38:00 +0700 Tuyên bố Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid- 19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tuyen-bo-hoi-nghi-cap-cao-dac-biet-asean-ve-ung-pho-dich-benh-covid--19-50720.html Tuyên bố Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid- 19 Ngày 14/4, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN đã ra Tuyên bố của Hội nghị về ứng phó dịch bệnh Covid- 19. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung Tuyên bố. ]]> Wed, 15 Apr 2020 12:02:57 +0700 Thủ tướng: Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước có dịch bệnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-viet-nam-se-tiep-tuc-ho-tro-cac-nuoc-co-dich-benh-50708.html Thủ tướng: Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước có dịch bệnh Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước có dịch bệnh, duy trì các hoạt động kinh tế bình thường, cung ứng nhu yếu phẩm, bao gồm cả lương thực theo yêu cầu của các nước. ]]> Wed, 15 Apr 2020 07:16:46 +0700 Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15/4 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-giai-phap-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-sau-ngay-154-50709.html Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15/4 Sáng 14/4, Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ KH&CN và Bộ TT&TT chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm để giúp BCĐ quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. ]]> Wed, 15 Apr 2020 07:16:11 +0700 Thủ tướng chủ trì Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-cap-cao-truc-tuyen-asean-va-asean3-50695.html Thủ tướng chủ trì Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 Hôm nay (14/4), trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) về ứng phó dịch bệnh COVID-19 bằng hình thức họp trực tuyến. ]]> Tue, 14 Apr 2020 08:55:00 +0700 Thủ tướng: Lắng nghe ý kiến, xem 'hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-lang-nghe-y-kien-xem-ho-tro-da-den-noi-den-chon-chua-50686.html Thủ tướng: Lắng nghe ý kiến, xem 'hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa' Sáng nay (13/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó dịch COVID-19 khi mà giữ cho mặt trận thứ 2 về kinh tế không bị đứt gãy cũng là yêu cầu cấp bách… ]]> Mon, 13 Apr 2020 14:34:16 +0700 Thời của Tạp chí (phần 5): Nghề và nghiệp https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thoi-cua-tap-chi-phan-5:-nghe-va-nghiep-50675.html Thời của Tạp chí (phần 5): Nghề và nghiệp Mạng xã hội với tính lan tỏa và sức tương tác "thần thánh" ra đời, giống như một phát súng ân huệ, kết liễu luôn cả niềm hy vọng của báo chí truyền thống... ]]> Mon, 13 Apr 2020 08:44:54 +0700 Đảm bảo hàng hóa cho các xã đảo thời gian giãn cách, phòng chống dịch COVID https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/dam-bao-hang-hoa-cho-cac-xa-dao-thoi-gian-gian-cach-phong-chong-dich-covid-50655.html Đảm bảo hàng hóa cho các xã đảo thời gian giãn cách, phòng chống dịch COVID Quảng Ninh có 2 huyện đảo là Cô Tô và Vân Đồn. Trong thời gian giãn cách toàn xã hội, để phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương đã chủ động bố trí các phương tiện tàu bè chuyên chở hàng hóa nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo để cung ứng cho nhân dân trong suốt thời gian thực hiện. ]]> Sun, 12 Apr 2020 07:17:18 +0700 Đường phố lại đông đúc sau 1 tuần giãn cách xã hội: Hành động cẩu thả, tùy tiện của người dân như là tự sát tập thể! https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/duong-pho-lai-dong-duc-sau-1-tuan-gian-cach-xa-hoi:-hanh-dong-cau-tha-tuy-tien-cua-nguoi-dan-nhu-la-tu-sat-tap-the-50652.html Đường phố lại đông đúc sau 1 tuần giãn cách xã hội: Hành động cẩu thả, tùy tiện của người dân như là tự sát tập thể! Ngày hôm qua (9/4), người dân Thủ đô Hà Nội và TP.HCM lại đổ xô ra đường sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội, điều này khiến không ít người lo ngại dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Bày tỏ quan điểm, luật sư Quách Thành Lực Giám đốc công ty luật TNHH LSX - đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng hành động cẩu thả, tùy tiện của người dân như hành động tự sát tập thể. ]]> Sat, 11 Apr 2020 15:38:48 +0700 Phó Thủ tướng: Cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong:-ca-cuoc-chien-van-con-o-phia-truoc-50647.html Phó Thủ tướng: Cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Chúng ta đã chiến thắng từng trận đánh, nhưng cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Do đó, chúng ta cần đồng lòng, có niềm tin, ủng hộ các chỉ đạo của trung ương và hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. ]]> Sat, 11 Apr 2020 11:05:33 +0700 Thư của Thủ tướng gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-cua-thu-tuong-gui-cong-dong-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-50640.html Thư của Thủ tướng gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh. ]]> Sat, 11 Apr 2020 08:58:00 +0700 Thủ tướng: Đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-dua-nen-kinh-te-bat-day-nhanh-sau-dich-50628.html Thủ tướng: Đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch Phải xử lý nghiêm sự chậm chạp, vô trách nhiệm, từ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đến đầu tư, an sinh xã hội, trật tự xã hội, “có một số việc vô trách nhiệm, kéo dài mãi không chịu làm”. ]]> Fri, 10 Apr 2020 15:06:26 +0700 Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chu-tri-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-phong-chong-covid-19-50610.html Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 Chiều 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh có dự báo việc có thể ghi nhận trường hợp tại cộng đồng liên quan đến một số ca bệnh có lộ trình di chuyển phức tạp. ]]> Thu, 09 Apr 2020 17:24:17 +0700 Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề 'Đoàn kết chống COVID-19' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thong-diep-cua-thu-tuong-ve-chu-de-doan-ket-chong-covid-19-50593.html Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề 'Đoàn kết chống COVID-19' Ngày 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương thông điệp với chủ đề “Đoàn kết chống COVID-19”. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng. ]]> Thu, 09 Apr 2020 07:36:00 +0700 UBTVQH họp bất thường, xem xét hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ubtvqh-hop-bat-thuong-xem-xet-ho-tro-nguoi-dan-do-dai-dich-covid-19-50587.html UBTVQH họp bất thường, xem xét hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19 Sáng 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên bất thường để xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ. ]]> Wed, 08 Apr 2020 17:53:00 +0700 Thời của Tạp chí (phần 4): Cận cảnh và soi chiếu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thoi-cua-tap-chi-phan-4:-can-canh-va-soi-chieu-50572.html Thời của Tạp chí (phần 4): Cận cảnh và soi chiếu ... sự phân biệt giữa "báo" và "chí" không phải là một chân trời chia đôi cái được phép và không được phép về mặt hình thức xuất bản mà là một nhát cắt theo cả trục ngang lẫn trục đứng trong cấu trúc nội dung làm hiển lộ bề rộng của thông tin "báo" và chiều sâu của thông tin "chí". ]]> Wed, 08 Apr 2020 08:23:42 +0700 Hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/het-suc-canh-giac-voi-nhung-ca-nhiem-trong-cong-dong-50589.html Hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp trực tuyến, sáng 8/4, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng với virus Corona (COVID-19). ]]> Wed, 08 Apr 2020 07:27:00 +0700 Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-nghiem-hanh-vi-vi-pham-ve-phong-chong-covid-19-50558.html Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19 Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. ]]> Tue, 07 Apr 2020 09:41:30 +0700 Hà Nội: Đề ra 3 kịch bản điều hành giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ha-noi:-de-ra-3-kich-ban-dieu-hanh-giam-thieu-thiet-hai-do-dich-benh-covid--50552.html Hà Nội: Đề ra 3 kịch bản điều hành giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 Sáng 6/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I-2020 của UBND thành phố. ]]> Mon, 06 Apr 2020 18:31:07 +0700 Thủ tướng: Sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-su-chap-hanh-cua-nguoi-dan-la-yeu-to-quan-trong-nhat-50553.html Thủ tướng: Sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất Chiều nay (6/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi việc cách ly toàn xã hội bước sang ngày thứ 6. ]]> Mon, 06 Apr 2020 18:30:16 +0700 Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/pho-thu-tuong-tran-trong-cam-on-nhan-dan-da-chung-suc-dong-long-chong-dich-50544.html Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng cám ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. ]]> Mon, 06 Apr 2020 14:04:10 +0700 Thời của Tạp chí (phần 3): Đứng trên vai những người khổng lồ https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thoi-cua-tap-chi-phan-3:-dung-tren-vai-nhung-nguoi-khong-lo-50538.html Thời của Tạp chí (phần 3): Đứng trên vai những người khổng lồ Làm thế nào để có được bản sắc riêng biệt đó?Rất may, chúng ta đã có một lựa chọn, một xu hướng, thậm chí là một điểm tựa để có thể hy vọng rằng: Chúng ta sẽ bẩy tung mọi lực cản để phát triển. Lựa chọn đó chính là một loại hình đặc thù không hề xa lạ với người trong nghề: Loại hình Tạp chí. ]]> Mon, 06 Apr 2020 08:32:10 +0700 Bộ trưởng Mai Tiến Dũng gửi thư ngỏ, đề nghị tăng dùng dịch vụ công quốc gia https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-truong-mai-tien-dung-gui-thu-ngo-de-nghi-tang-dung-dich-vu-cong-quoc-gia-50517.html Bộ trưởng Mai Tiến Dũng gửi thư ngỏ, đề nghị tăng dùng dịch vụ công quốc gia Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tận dụng có hiệu quả hệ thống thông tin Chính phủ điện tử, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. ]]> Sun, 05 Apr 2020 08:19:16 +0700 Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam: '65 năm là những chặng đường không thể quên' https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/chu-tich-hoi-luat-gia-viet-nam:-65-nam-la-nhung-chang-duong-khong-the-quen-50505.html Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam: '65 năm là những chặng đường không thể quên' Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hội Luật gia Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đã có những chia sẻ đáng nhớ về những mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển Hội; đồng thời, thay mặt cho hàng chục nghìn hội viên trong cả nước bày tỏ quyết tâm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. ]]> Sat, 04 Apr 2020 14:28:36 +0700 Thủ tướng: Yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực trước tình hình Covid-19 https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-yeu-cau-bao-dam-an-ninh-luong-thuc-truoc-tinh-hinh-covid-19-50501.html Thủ tướng: Yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực trước tình hình Covid-19 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và thời tiết, biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp, dự báo ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung lúa gạo trong nước. Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm an ninh lương thực là vấn đề chiến lược, trọng đại liên quan đến đời sống nhân dân, an ninh, quốc phòng. ]]> Sat, 04 Apr 2020 09:38:00 +0700 Thủ tướng: Thực hiện nghiêm nhưng không vận dụng sai https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-thuc-hien-nghiem-nhung-khong-van-dung-sai-50489.html Thủ tướng: Thực hiện nghiêm nhưng không vận dụng sai Chiều nay 3/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly trong xã hội. ]]> Fri, 03 Apr 2020 16:45:00 +0700 Thời đại của Tạp chí (phần 2): Thuốc gây mê của những kẻ nghiện view https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thoi-dai-cua-tap-chi-phan-2-50479.html Thời đại của Tạp chí (phần 2): Thuốc gây mê của những kẻ nghiện view Khi SEO và Social chứng minh được hiệu quả...họ đã "mở mắt" cho những người làm báo truyền thống chỉ biết đến chữ nghĩa rằng, thời đại báo chí online không còn chỗ cho khái niệm "hữu xạ tự nhiên hương". ]]> Fri, 03 Apr 2020 10:32:00 +0700 Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cho những ai từ ngày 1/7/2020? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/bo-noi-vu-de-xuat-tang-luong-cho-nhung-ai-tu-ngay-172020-50473.html Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cho những ai từ ngày 1/7/2020? Bộ Nội vụ vừa đưa ra đề xuất 7 nhóm đối tượng được tăng lương lên mức 1,6 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2020. ]]> Fri, 03 Apr 2020 08:19:16 +0700 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-keu-goi-dong-bao-dong-chi-chien-si-tinh-nguyen-tham-gia-hien-mau-50454.html Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000 - 7/4/2020). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. ]]> Thu, 02 Apr 2020 13:19:00 +0700 Công bố dịch COVID-19 toàn quốc https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/cong-bo-dich-covid-19-toan-quoc-50432.html Công bố dịch COVID-19 toàn quốc Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch COVID-19. ]]> Wed, 01 Apr 2020 13:58:00 +0700 Thời đại của Tạp chí (phần 1) https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thoi-dai-cua-tap-chi-50430.html Thời đại của Tạp chí (phần 1) "Còn sự hành hạ nào tàn nhẫn hơn đối với người cầm bút khi...phải vùi đầu vào những thao tác kỹ thuật nhàm chán"... ]]> Wed, 01 Apr 2020 11:25:00 +0700 Thủ tướng nói rõ về cách ly toàn xã hội https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong-noi-ro-ve-cach-ly-toan-xa-hoi-50429.html Thủ tướng nói rõ về cách ly toàn xã hội Sáng 1/4, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. ]]> Wed, 01 Apr 2020 11:16:19 +0700 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-keu-goi-doan-ket-de-chien-thang-dai-dich-50382.html Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19. ]]> Mon, 30 Mar 2020 22:20:00 +0700 Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp, người dân, khu dân cư phải là 'pháo đài' chống dịch bệnh https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/thu-tuong:-moi-doanh-nghiep-nguoi-dan-khu-dan-cu-phai-la-phao-dai-chong-dich-benh-50001.html Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp, người dân, khu dân cư phải là 'pháo đài' chống dịch bệnh Nếu chúng ta chậm trễ, dịch bệnh sẽ hạ knock-out chúng ta; nếu chúng ta không kịp thời, không nhanh chóng thì dịch bệnh sẽ lây lan cấp số nhân, lũy thừa. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của mình. ]]> Sat, 14 Mar 2020 07:50:00 +0700 Tráo đổi người cách ly, trốn cách ly Covid-19 bị xử lý như thế nào? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/trao-doi-nguoi-cach-ly-tron-cach-ly-covid-19-bi-xu-ly-nhu-the-nao-49901.html Tráo đổi người cách ly, trốn cách ly Covid-19 bị xử lý như thế nào? Hành vi tráo đổi người khác đi cách ly thay, trốn tránh việc cách ly có thể bị xử phạt 5 triệu đến 10 triệu đồng. ]]> Tue, 10 Mar 2020 13:55:00 +0700 Đề xuất 4 mức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nghỉ hưu https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/de-xuat-4-muc-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-nghi-huu-49646.html Đề xuất 4 mức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nghỉ hưu Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định áp dụng xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. ]]> Wed, 26 Feb 2020 07:10:00 +0700 Vụ nổ súng 5 người chết ở Củ Chi: Livestream sai sự thật về cuộc vây bắt Tuấn 'khỉ' bị xử lý như thế nào? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/vu-no-sung-5-nguoi-chet-o-cu-chi:-livestream-sai-su-that-ve-cuoc-vay-bat-tuan-khi-bi-xu-ly-nhu-the-nao-49276.html Vụ nổ súng 5 người chết ở Củ Chi: Livestream sai sự thật về cuộc vây bắt Tuấn 'khỉ' bị xử lý như thế nào? Nhiều youtuber, facebooker quay phim, livestream không đúng sự thật, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) tức Tuấn "khỉ". ]]> Tue, 04 Feb 2020 11:15:00 +0700 Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào? https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/dien-dan/ke-tham-sat-gia-dinh-em-trai-khien-4-nguoi-tu-vong-phai-chiu-muc-an-nao-46479.html Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào? Theo luật sư, đối tượng Nguyễn Văn Đông với hành vi giết nhiều người rất dã man và tàn bạo, bất chấp đạo lý làm người thì đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là án tử hình. ]]> Mon, 02 Sep 2019 07:04:00 +0700