Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đánh giá viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7?

Đánh giá viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7?
Từ ngày 1/7, Luật sửa đổi Luật Viên chức năm 2019 chính thức có hiệu lực sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến đánh giá viên chức.

Đánh giá viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7?
Đánh giá viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7? - Hình minh họa

Đánh giá viên chức là việc nhằm làm căn cứ bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách (Điều 39 Luật Viên chức năm 2010).

Tuy nhiên, hiện nay, việc đánh giá viên chức chỉ được nêu khái quát khiến việc đánh giá gặp khá nhiều khó khăn. Do đó, khoản 5 Điều 2 Luật sửa đổi Luật Viên chức năm 2019 sắp có hiệu lực từ 01/7/2020 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến đánh giá viên chức như:

Một là, không chỉ đánh giá viên chức dựa vào kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết mà còn dựa vào nhiều nội dung cụ thể hơn như:

- thực hiện theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

- Tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Có thể thấy, những thay đổi nêu trên hoàn toàn phù hợp với tinh thần của chính sách cải cách tiền lương nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, sắp tới viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm. Việc làm này nhằm khắc phục những bất cập tại cách tính bảng lương theo hệ số và mức lương cơ sở “cào bằng” như hiện nay.

Hai là, bổ sung thêm nội dung “chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Đây là một trong những việc viên chức phải làm. Do đó, việc bổ sung nội dung này làm căn cứ đánh giá viên chức là hoàn toàn cần thiết.

Ba là, với riêng đối tượng là viên chức quản lý, thay vì chỉ đánh giá theo nội dung “kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách” thì từ 01/7/2020, viên chức quản lý được đánh giá dựa vào:

- Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

- Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Ngoài những nội dung nêu trên, Luật sửa đổi vẫn giữ nguyên các căn cứ để đánh giá viên chức như thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức…

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.4 7 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
1.65327 sec| 1803.508 kb