Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất mới về cơ cấu ngạch công chức

Đề xuất mới về cơ cấu ngạch công chức
Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân vào dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Đề xuất mới về cơ cấu ngạch công chức

Theo dự thảo tờ trình, bộ Nội vụ cho biết, nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức là vị trí việc làm được xác định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức. Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm là căn cứ để xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức.

Trong khi đó, để có cơ sở quyết định và quản lý về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của các bộ, ngành, địa phương, bộ trưởng bộ Nội vụ phải có đầy đủ thông tin về vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức trên cơ sở tổng hợp của Bộ, ngành, địa phương.

Do vậy, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.

Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo thông tư quy định 3 nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức phải phù hợp với quy định về:

Thứ nhất, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Thứ hai, quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ ba, danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh việc quy định nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo thông tư cũng hướng dẫn: xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm; xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm;...

Theo đó, cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

- Chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùngchung của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Căn cứ số lượng vị trí việc làm được xác định theo Phụ lục số IIIA và Phụ lục số IIIB ban hành kèm theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức xây dựng Danh mục ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và tổng hợp chung vào đề nghị vềcơ cấu ngạch công chức để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Về việc quyết định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo thông tư quy định, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, bộ trưởng bộ Nội vụ quyết định về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức.

Ngoài ra, tại điều 8 dự thảo, một số trường hợp có tỷ lệ ngạch công chức cao hơn cơ cấu ngạch đã được quyết định thì thực hiện kể từ ngày dự thảo này có hiệu lực như sau:

- Cơ quan có tỷ lệ công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên cao hơn tỷ lệ ngạch công chức tương ứng đã được quyết định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công chức xem xét, quyết định điều động, luân chuyển vị trí công tác để bảo đảm cơ cấu ngạch công chức.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tỷ lệ ngạch công chức cao hơn so với cơ cấu ngạch công chức được quyết định: Không thực hiện nâng ngạch.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

3.8 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.10423 sec| 755.773 kb