Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ 18 Bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ

Phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ 18 Bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ
Chiều 28/7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 22 ông, bà.

Phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ 18 Bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ
Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo đó,

1. Ông Tô Lâm được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Đại tướng. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

2. Ông Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

3. Ông Bùi Thanh Sơn được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16/10/1962, quê quán thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/01/1964, quê quán Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 08/4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Từ tháng 4/2021 đến nay, bà là Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Ông Lê Thành Long được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Thành Long sinh ngày 23/9/1963, quê quán Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 5/8/1960, quê quán Hà Tĩnh. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng là Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông là Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 4/2021.

9. Ông Lê Minh Hoan, được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961, quê quán Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV; Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

10. Ông Nguyễn Văn Thể được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh ngày 27/11/1966, quê quán Đồng Tháp. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, quê quán Cà Mau. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

12. Ông Trần Hồng Hà được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19/4/1963, quê quán Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Ban cán sự đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 24/7/1962, quê quán Bắc Ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Ông Đào Ngọc Dung được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ông Đào Ngọc Dung sinh ngày 06/6/1962, quê quán Hà Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 20/4/1961, quê quán Quảng Trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vào tháng 4/2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và .

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh ngày 26/8/1962, quê quán Bến Tre. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

17. Ông Nguyễn Kim Sơn được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18/11/1966, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Ông Nguyễn Thanh Long được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 03/9/1966, quê quán Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

19. Ông Hầu A Lềnh được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh sinh ngày 22/6/1973, quê quán Lào Cai. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

20. Bà Nguyễn Thị Hồng được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968, quê quán Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

21. Ông Đoàn Hồng Phong được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong sinh ngày 02/01/1963, quê quán Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định. Ông được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, là Bí thư Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ (4/2021), Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (5/2021).

22. Ông Trần Văn Sơn được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Văn Sơn sinh ngày 01/12/1961, quê quán Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước đó, vào đầu phiên làm việc, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về nội dung trên.

Theo TTXVN

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
1.02136 sec| 1855.328 kb