Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

DA đấu giá làng nghề thôn Hạ thi công khi chưa thông qua Nghị quyết HĐND?

DA đấu giá làng nghề thôn Hạ thi công khi chưa thông qua Nghị quyết HĐND?
Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 với quy 8,14ha, thời gian thực hiện 2016 – 2018. Tuy nhiên HĐND TP. Hà Nội chưa có nghị quyết thông qua dự án này nhưng không hiểu vì sao, dự án này vẫn được triển khai.

Theo đó, ngày 4/5/2016, UBND TP Hà Nội có quyết định số 2154/QĐ – UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Dự án có quy mô 8,14ha; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 186.475 triệu đồng từ nguồn vốn đất đấu giá quyền sử dụng đất (các dự án khác) trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quỹ phát triển đất thành phố, trong đó, chi phí GPMB là 93.313 triệu đồng, chi phí để bù đắp, phát triển diện tích đất lúa là 9.235 triệu đồng; dự án do UBND huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2016 – 2018. 

DA đấu giá làng nghề thôn Hạ thi công khi chưa thông qua Nghị quyết HĐND?
Quyết định số 2154/QĐ – UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Tiếp đó, ngày 23/11/2016, UBND TP Hà Nội lại ra văn bản số 6748/UBND – KH&ĐT ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng phê duyệt dự án khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ. Ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã ký quyết định 6985/QĐ – UBND ngày 1/12/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung. Mục tiêu của dự án nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về mặt bằng sản xuất để duy trì và phát triển làng nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Thành phố nói chung và huyện nói riêng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Tại quyết định này, dự án đã được điều chỉnh từ 8,14ha lên 9,1ha.

Năm 2017, UBND huyện Đan Phượng tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án các cơ quan chức năng của huyện Đan Phượng đã không thực hiện đúng thủ tục, trình tự thu hồi đất, tự ý đưa người và phương tiện đến đập phá, san ủi nhà cửa, lán trại, xưởng sản xuất của 27 hộ dân khi chưa lập phương án đền bù hỗ trợ. Có hộ bị đập phá nhà cửa, tài sản khi không có ai ở nhà, không có người chứng kiến như hộ ông Nguyễn Trọng Vượng, bà Nguyễn Thị Đoàn, bà Hoàng Thị Thông, ông Hoàng Hữu Khánh…dẫn đến đơn thư khiếu nại và bất bình trong nhân dân.

DA đấu giá làng nghề thôn Hạ thi công khi chưa thông qua Nghị quyết HĐND?
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016  không có dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ  

Tuy nhiên, tại văn bản số 447/TTTP – P4 của Thanh tra Thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra, rà soát công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 04 dự án trên địa bàn huyện Đan Phượng chỉ rõ: ngày 2/12/2015, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016, trong danh mục kèm theo không có dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên trung, huyện Đan Phượng.

Ngày 12/4/2016, UBND TP Hà Nội có quyết định số 1685/QĐ – UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đan Phượng cũng không có dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Có thể nói, tại cả 2 quyết định số 13/NQ-HĐND và quyết định số 1685/QĐ – UBND chỉ có dự án: Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Liên Trung do UBND xã Liên Trung làm chủ đầu tư, diện tích đất thu hồi là 15 ha, chứ không hề có dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Ngoài ra, mới đây, UBND TP. Hà Nội có quyết định số 2974/QĐ - UBND ngày 5/6/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất tại địa bàn huyện Đan Phượng năm 2019. Trong đó, có điều chỉnh tên chủ đầu tư và diện tích đất đối với dự án mang tên “dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung” được ghi tại số thứ tự số 25 biểu kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Đan Phượng năm 2019.

DA đấu giá làng nghề thôn Hạ thi công khi chưa thông qua Nghị quyết HĐND?
Dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ đã triển khai được 98%

Như vậy, phải chăng dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung mới chỉ được phê duyệt và đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện Đan Phượng từ năm 2019?

Để làm rõ về việc tại sao UBND huyện Đan Phượng tiến hành triển khai dự án, cưỡng chế thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi dự án chưa được HĐND Thành phố thông qua, PV đã có buổi làm việc với Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng. Tại buổi làm việc, ông Tạ Đăng Tiến – Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng cung cấp cho PV Nghị quyết số 13/NQ-HĐND và cho biết: Hiện tại dự án đã triển khai được 98%, dự án có thông qua nghị quyết HĐND và lý giải dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá QSDĐ phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên trung, huyện Đan Phượng và dự án Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Liên Trung do UBND xã Liên Trung làm chủ đầu tư với diện tích thu hồi 15ha là một.

Khi PV thắc mắc về việc, 2 tên dự án khác nhau và diện tích thu hồi đất cũng khác nhau, tại sao lại là một, ông Tiến cho rằng: “cái tên gọi là như thế thôi chứ thực tế triển khai là một!” Bởi, diện tích thu hồi 15ha chia làm 3 giai đoạn, đợt trước một ban của huyện làm dự án có 3,03ha, còn 9,1 ha là dự án khu đấu giá đang triển khai, cùng với đó là diện tích 2,87ha chưa triển khai. Tuy nhiên, khi nhóm PV yêu cầu cung cấp văn bản thể hiện việc dự án chia làm 3 giai đoạn, ông Tiến cho biết không có văn bản.

DA đấu giá làng nghề thôn Hạ thi công khi chưa thông qua Nghị quyết HĐND?
Ông Tạ Đăng Tiến – Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng làm việc với phóng viên.

Dự án Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã Liên Trung có phải là dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung hay không? Và nếu có thì đơn vị nào cấp phép đổi tên và phân chia dự án thành nhiều giai đoạn khác nhau theo như lời của đại diện Ban quản lý dự án huyện Đan Phượng? 

Dư luận băn khoăn, có hay không việc UBND huyện Đan Phượng triển khai dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung khi chưa có Nghị quyết HĐND TP. Hà Nội? Và việc từ năm 2017, UBND huyện Đan Phượng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 27 hộ dân đã đúng với quy định pháp luật?

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0915 502 316

Email: toasoan@phapluatnet.vn

5 1 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.60576 sec| 1837.813 kb