Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm ở Quảng Bình

Phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm ở Quảng Bình
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý biên chế;tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm; số lượng cấp phó của UBND tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 1/1/2016 đến 1/8/2018.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý biên chế;tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm; số lượng cấp phó của UBND tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 1/1/2016 đến 1/8/2018 vừa được Thanh tra bộ Nội vụ công bố.

Cụ thể, về vấn đề quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm, số lượng biên chế công chức được các cơ quan, tổ chức thực hiện trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên, HĐND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt và UBND tỉnh Quảng Bình giao biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; đến thời điểm ngày 31/8/2018 đang sử dụng 292 biên chế sự nghiệp để tuyển dụng vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm ở Quảng Bình
Nhiều đơn vị của UBND tỉnh Quảng Bình vi phạm trong tuyển dụng.

Ngoài ra, việc thi tuyển công chức được UBND tỉnh Quảng Bình cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyển còn tồn tại, hạn chế là Hội đồng tuyển dụng công chức quy định lệ phí chấm phúc khảo không đúng quy định; việc thông báo kết quả điểm thi để niêm yết không đúng thẩm quyền; còn có bài thi chấm, tổng hợp điểm chưa sát so với đáp án, thang điểm tuykhông làm thay đổi kết quả tuyển dụng.

Theo phân cấp, sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) đối với 30 trường hợp không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình cho thấy, trong giai đoạn thanh tra đã tổ chức thực hiện, phê duyệt và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh đối với ba trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học trong nước.

Tuy nhiên, Thanh tra bộ Nội vụ cho rằng việc tuyển dụng này không đúng quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP (về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức) và Thông tư số 13/2010/TT-BNV (quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP).

Sở Nội vụ cũng ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với năm trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Đoàn thanh tra kiểm tra trực tiếp hai cuộc tuyển dụng viên chức bằng phương thức xét tuyển của hai cơ quan, tổ chức gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (kỳ xét tuyển năm 2016); UBND huyện Bố Trạch (kỳ xét tuyển năm 2018).

Qua đó cho thấy, số lượng thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức của sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bố Trạch vượt quá quy định; số lượng đề thi cho vị trí dự tuyển Quy hoạch khoáng sản và tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường không đảm bảo số dư ít nhất hai đề so với số thí sinh dự tuyển của vị trí việc làm cần tuyển; Hội đồng tuyển dụng viên chức của sở Tài nguyên và Môi trường tính điểm xét tuyển cho một số thí sinh dự thi không đúng quy định tuy không làm thay đổi kết quả tuyển dụng.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, có bảy công chức khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu một trong các điều kiện, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước, trình độ ngoại ngữ, tin học. Ba trường hợp được bổ nhiệm chỉ căn cứ vào thông báo của ban Thường vụ thành ủy (hoặc huyện ủy) để Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng mà không thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước (sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ba trường hợp này).

Một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 4 Phó Giám đốc là vượt quá số lượng quy định.

Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền  quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chưa được lưu giữ tại Sở Nội vụ; tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, tổ chức không được lưu giữ trong hồ sơ công chức; hồ sơ công chức của các cơ quan, tổ chức còn thiếu một số thành phần hồ sơ theo quy định; nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực hiện việc đăng ký quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chưa mở sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức.

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 3 trường hợp nêu trên. Ngoài ra một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Cùng với đó, số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, chuyên môn thuộc cấp sở, cấp huyện cơ bản được thực hiện theo quy định, tuy nhiên Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn có 4 Phó giám đốc là vượt quá số lượng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện chấm dứt việc giao và sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sắp xếp, điều chuyên số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức năm 2016, 2017, 2018 của các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh Quảng Bình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có) trong quá trình thanh tra, kiểm tra và kết quả về Bộ Nội vụ (Thanh tra Bộ Nội vụ) trong quý III/2019.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị thu hồi quyết định tuyến dụng đối với 3 trường hợp được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của UBND tỉnh không đúng quy định; sắp xếp, tổ chức lại số lượng Phó Giám đốc của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đảm bảo số lượng theo đúng quy định; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đề xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã rêu trên.

H.A (TH)

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.7 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.02456 sec| 768.922 kb