Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

7 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 01/01/2021

7 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 01/01/2021
Theo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ 7 tiêu chuẩn.

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

7 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 01/01/2021
Theo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ 7 tiêu chuẩn. ​​

Theo đó, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (quy định mới được bổ sung);

(2) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

(3) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật;

(4) Có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

(5) Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;

(6) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

(7) Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Ngoài ra, điều 24 quy định đại biểu hoạt động chuyên trách dành toàn bộ thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu tại cơ quan của Quốc hội hoặc tại đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Đại biểu hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp thời gian, công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

3.5 25 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.90318 sec| 1794.695 kb